Σύλλογος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Πρόεδρος Ηλίας Κιούλος
Α΄ Αντιπρόεδρος Βασίλειος Κουλούρης
Β΄ Αντιπρόεδρος Ζωή Πάσιου
Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Μίχος
Αναπλ. Γραμματέας Παντελής Παρασκευάς
Ταμίας Νικόλαος Μποσινάκος
Έφορος Ειδ. Εκδηλώσεων Αικατερίνη Ξυγκάκη
Μέλη Γεώργιος Κοζυράκης, Αγγελική Κομινέα

Στοιχεία Επικοινωνίας

🗺 Δραγατσανίου 8 , Αθήνα 10110
📧 [email protected]
☏ 2105226008
🖷 2103215924

Τελευταίες Ανακοινώσεις

→ Περισσότερα