ΜΤΠΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση:  Λυκούργου 12, 105 51 Αθήνα. Τηλ.:213 1500230,182,123

 E-mail:[email protected]

Αθήνα, 2/11/2015

Αρ. Πρωτ.: 72

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μ.Τ.Π.Υ.

 

To Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι το αρχαιότερο Ταμείο της χώρας, ιδρύθηκε το 1867 με πρωτοβουλία των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, για την παροχή μερίσματος κατά τη συνταξιοδότηση, λειτουργεί ασταμάτητα σχεδόν δύο αιώνες, ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους και αποτελεί σήμερα αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μέτοχοι είμαστε όλοι εμείς – 330.000 δημόσιοι υπάλληλοι – που συμμετέχουμε με τις κρατήσεις μας (4% επί του Βασικού μισθού)- χωρίς εργοδοτική εισφορά– με σκοπό να λάβουμε μέρισμα εμείς και οι οικογένειές μας δηλαδή την επιστροφή των συσσωρευμένων καταθέσεών μας, αυξημένες με τις προσόδους που αναλογούν στα έτη συμμετοχής μας, κατά τη συνταξιοδότηση μας.

Σήμερα λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΠΥ 280.000 συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους.

Σημαντικό έσοδο του ΜΤΠΥ ήταν ο πόρος 3% επί των δημοσίων δαπανών που καταργήθηκε από 1/1/15 ως «μνημονιακή υποχρέωση» με το οποίο στηριζόταν σημαντικά το ύψος του μερίσματος. Το έσοδο αυτό αποτελούσε το 10% των ετήσιων εσόδων του Ταμείου, ενώ την τελευταία διετία ξεπέρασε το 30%.

Οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές που απαξίωναν για χρόνια το ΜΤΠΥ και αργότερα η οικονομική κρίση είχαν ως αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια παθογένειες και στρεβλώσεις ετών και να κλονιστεί σημαντικά η βιωσιμότητά του.

Οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις, οι μειώσεις των αποδοχών, το κούρεμα του PSI, το πάγωμα των προσλήψεων, η καθυστέρηση στη νομοθέτηση σημαντικών διατάξεων επ’ ωφελεία του Ταμείου και τέλος η κατάργηση της κράτησης 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου, οδήγησαν το ΜΤΠΥ σε πρωτόγνωρη δυσμενή οικονομική κατάσταση ώστε να δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει ακόμα και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Οι εργαζόμενοι του ΜΤΠΥ θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βρεθεί βιώσιμη λύση για το Ταμείο μας και να συνεχίσει να εξυπηρετεί το σκοπό του .

Στη συνάντηση της 21/10/15 με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο με εκπροσώπους εργαζομένων και συνταξιούχων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για το ΜΤΠΥ, αφέθηκε να εννοηθεί ως πιθανότητα η ενσωμάτωση του ΜΤΠΥ ως ποσοστό αναπλήρωσης στην κύρια σύνταξη, κάτι το οποίο θα σημάνει αυτομάτως τον μηδενισμό του μερίσματος ενώ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Οι Μέτοχοι & Οι Μερισματούχοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η περιουσία του ΜΤΠΥ τους ανήκει.

Η ακίνητη περιουσία (ακίνητα υψηλής αρχιτεκτονικής στο κέντρο της Αθήνας) του έχει αποκτηθεί με δικά τους χρήματα. Οι κρατήσεις τους ανταποκρίνονται απόλυτα σε δικαίωμα για μέρισμα κατά τη συνταξιοδότηση, το οποίο είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο από την κύρια σύνταξη.

ΚΑΛΟΥΜΕ την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΠΣ, την ΠΕΣΕΚ, την ΟΣΥΠΕ μαζί με όλες τις ενώσεις εργαζομένων που ίδρυσαν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΕ-ΔOY, ΠΟΠΟΚΠ, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ, ΠΟΕΥΠΣ, ΠΟΣΥΠ, ΟΣΥΕ, ΟΣΥΠΑ και όλους όσους έχουν έννομο συμφέρον, να συμβάλλουν στη διατήρηση της αυτονομίας του μερίσματος και να μην επιτρέψουν με κανένα τρόπο την εξαφάνισή του.

Να μην αφήσουμε να γκρεμιστεί αυτό που χτίστηκε με τόσο κόπο.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία, να προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό αποτελεσματικής πολιτικής για την προστασία του ΜΤΠΥ, την οικονομική βιωσιμότητά του και την προάσπιση των δικαιωμάτων Μετόχων & Μερισματούχων:

  • Βιώσιμη Λύση για να συνεχίσει το ΜΤΠΥ να εξυπηρετεί το σκοπό του.
  • Διατήρηση της αυτονομίας του μερίσματος ανεξάρτητο από την κύρια σύνταξη με την εγγύηση του Κράτους
  • Ενίσχυση των εσόδων του ΜΤΠΥ, με τη θέσπιση μηχανισμού εσόδων υπέρ του ασφαλιστικού σε κεντρικό επίπεδο
  • Καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών και αναθεώρηση αναχρονιστικών διατάξεων του ΠΔ 422/81.

ΑΞΙΖΕΙ να διατηρήσουμε το Ταμείο μας ζωντανό

για τις μελλοντικές γενιές Μετόχων & Μερισματούχων.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                     Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                        Ε. ΓΝΗΣΙΟΣ

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία για το ΜΤΠΥ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1867 με πρωτοβουλία του τότε προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δημ. Ν. Λεβίδη και από πενήντα ακόμη κρατικούς κατά κύριο λόγο υπαλλήλους, οι οποίοι ίδρυσαν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Μετοχικόν Ταμείον προς περίθαλψην των υπαλλήλων και των οικογενειών των», με κεφάλαια τις εκούσιες καταθέσεις τους.

Τα πρώτα μερίσματα καταβλήθηκαν το 1874 και αντιστοιχούσαν στο σύνολο των καταθέσεων των μετόχων μέχρι και το 1882.

Το 1887 τα καταβαλλόμενα μερίσματα αντιστοιχούσαν στο 30 – 40% των καταθέσεων των μετόχων.

Το 1893, με τη πτώχευση της Ελλάδος επί Κυβερνήσεως Χαρ. Τρικούπη και τη μείωση των τόκων από τα χρεόγραφα, μειώθηκαν ακόμη περισσότερο τα καταβαλλόμενα μερίσματα.

Το 1896 συντάσσεται το Μητρώο των μετόχων, στο οποίο καταχωρήθηκαν οι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1885 εγγραφέντες μέτοχοι του Ταμείου.

Το 1905 ζητήθηκε από πολλούς μετόχους η διάλυση του Ταμείου επειδή το ποσό του μερίσματος μειώθηκε κάτω και από το μισό.

Έως και το 1917 συνεχίστηκε η μείωση των μερισμάτων λόγω των αθρόων απολύσεων, της κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της μη εγγραφής νέων μετόχων.

Σταθμός στην ιστορία του Ταμείου αποτελεί ο νόμος 1636 του 1919, γιατί το Ταμείο εισήλθε στο δημόσιο χώρο, ενώ η συμμετοχή σε αυτό έγινε υποχρεωτική από την 1η Απριλίου του 1923 με το Ν.Δ. 12/2-1/3/1923 για όλους τους εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους με ελάχιστες εξαιρέσεις και ορίζεται ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους υπαγόμενο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου των Οικονομικών.

Με το Ν. 1500/1953 που καθιερώνεται ο θεσμός της 35ετιας, λόγω των αθρόων παραιτήσεων τα συνολικά ποσά για τα καταβαλλόμενα μερίσματα υπερέβησαν το σύνολο των εισροών του Ταμείου και έτσι τα έτη 1965 – 1968 αναγκάστηκε να συνάψει άτοκο δάνειο με το Δημόσιο.

Το 2005 ψηφίζεται ο Νόμος 3336, με τον οποίο καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος καθώς και η αναπροσαρμογή των μερισμάτων.

Η εφαρμογή του νόμου αυτού είχε σα συνέπεια να απομακρύνει το Ταμείο από τη βασική καταστατική του διάταξη που είναι η «κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων παροχή μερίσματος».

Το 2011, με το Νόμο 4024 καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού του μερίσματος

προκειμένου να επαναφέρει το Ταμείο στη βασική καταστατική του διάταξη για τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος. Ακόμη το Ταμείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και προβλέπεται όπως με απόφαση του οικείου Υπουργού δύναται να κανονίζεται η πληρωμή των μερισμάτων κατά μήνα.

Το 2012, με το Νόμο 4052/12 τροποποιείται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού του μερίσματος και εισάγεται ο μήνας για το χρόνο υπολογισμού, ώστε το μέρισμα να υπολογίζεται με δικαιότερο τρόπο και να είναι ανάλογο του χρόνου κατά τον οποίο διενεργήθηκαν κρατήσεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Το Μ.Τ.Π.Υ. είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2386/1996 (Α ́43), λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους, απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας και έχει οικονομική αυτοδυναμία με ίδιο προϋπολογισμό που δεν εντάσσεται στον κρατικό ή στον κοινωνικό προϋπολογισμό και διεξάγει το ίδιο τις δίκες που το αφορούν, έχοντας την ικανότητα να είναι διάδικος. Διοικείται δε από Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/81. Με βάση το Ν. 4024/2011 (Α ́226) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το Ταμείο λειτουργεί μέσα σε ένα εκ των προτέρων θεσμοθετημένο πλαίσιο (Π.Δ. 422/81), το οποίο οριοθετεί και την οποιαδήποτε δράση ή ενέργειά του.

Το Μ.Τ.Π.Υ δεν είναι ασφαλιστικός οργανισμός, έχει εξαιρεθεί ρητά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2227/1994, από το συνταξιοδοτικό νόμο 2084/1992 με την αιτιολογία ότι δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης αλλά περί ειδικού ταμείου του Κράτους (όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του Π.Δ. 422/81 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του 11 Ν. 2386/1936, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2443/1996), στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, έχει οικονομική αυτοδυναμία και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά στηρίζεται στις καταθέσεις των μετόχων του και σε ίδιους πόρους (εισηγητική έκθεση του ανώτερου νόμου, γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. 200/2008 και 247/2008 ).

Οι καταθέσεις των μετόχων δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά, αλλά συμμετοχή στα κεφάλαια του Ταμείου. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για να έχουν οι μέτοχοι δικαίωμα επιστροφής των κεφαλαίων τους υπό μορφή μερίσματος.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 «… η κατ ́ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογένειας αυτών…» κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις εξασφαλίζοντας παράλληλα, λόγω της επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό του μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο σκοπός του Ταμείου επιτυγχάνεται με το να παρέχει μέρισμα, να επιστρέφει δηλαδή τις συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές τους, εξυπηρετώντας τους με φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος αποτελούν για το Ταμείο την κορυφαία πράξη του όλου οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί τη σταθερή σχέση με το Ταμείο, μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος.

Οι πόροι του Ταμείου για την επίτευξη του σκοπού του προέρχονται:

α) από τις καταθέσεις των μετόχων

β) από τους πόρους επί των δαπανών των διαφόρων Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ.

γ) από τους τόκους των κεφαλαίων και τα κέρδη από τις διενεργούμενες επενδύσεις, καθώς και τις προσόδους των ακινήτων

δ) από τυχόν κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Ταμείου.

ε) από την ετήσια κρατική επιχορήγηση το ύψος της οποίας προσδιορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.(το Ταμείο δεν λαμβάνει ετήσια κρατική επιχορήγηση εκτός της διετίας 2012-2014 όπου έλαβε επιχορήγηση για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Η επίτευξη του προορισμού του Ταμείου βασίζεται στη διασφάλιση και τον έλεγχο των εισροών και των εκροών του.

Με τον Ν. 4254/14 καταργούνται από 1/1/15 οι διατάξεις περί των πόρων του ΜΤΠΥ επί των δαπανών των διαφόρων Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ, που του στέρησαν έσοδα ζωτικής σημασίας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται δια νόμου. Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, μετέχει το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Είναι όλοι οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. στους οποίους διακόπηκε η μισθοδοσία λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία και το Π.Δ. 422/1981 και στους οποίους σταμάτησαν να γίνονται κρατήσεις στη μισθοδοσία τους. Συνεπώς σταμάτησαν να συμμετέχουν στη συγκρότηση των κεφαλαίων του Ταμείου και αναμένουν να λάβουν – εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις – με τη μηνιαία καταβολή του μερίσματος, την επιστροφή των συσσωρευμένων καταθέσεων τους μαζί με τις προσόδους, καθώς και τα μέλη της ορφανικής οικογένειας αποβιώσαντος μερισματούχου και τα μέλη της ορφανικής οικογένειας αποβιώσαντος μετόχου.

Τα έτη 2012-2014 έλαβαν μέρισμα περισσότεροι από 50.000 νέοι μερισματούχοι έχοντας ως συνέπεια να διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του Ταμείου, από την απότομη αύξηση τους, ενώ ταυτόχρονα λόγω των μειώσεων των αποδοχών και των συνταξιοδοτήσεων των υψηλών κλιμακίων, οι καταθέσεις των μετόχων μειώθηκαν δραματικά.

.