ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ – ΑΘΗΝΑ 27.05.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   Αθήνα, 27 Μαΐου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ   Προς:
ΤΗΛ. 2131516296   Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
    κ. Ιωάννη Βρούτση
    Κοιν.:
    1)Την  Γενική Γραμματέα Εργασίας
    κ. Άννα Στρατινάκη
    2) Τον Γενικό Επιθεωρητή Σ.ΕΠ.Ε.

κ. Χαράλαμπο Βούρτση

  Κύριε Υπουργέ

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ένας παγκόσμια αποδεκτός θεσμός με στόχους, άξονες λειτουργίας και αρμοδιότητες που προσδιορίζονται τόσο από την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας με το ν.3249/1955) όσο και από τον ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Σύλλογός μας έχει εκφράσει διαχρονικά και κατ’ επανάληψη στις εκάστοτε Ηγεσίες του Υπουργείου μας, την έντονη αντίδραση του στα φαινόμενα εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας.

Πρώτιστη προτεραιότητα μας είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας της Επιθεώρησης Εργασίας στον κόσμο της εργασίας, και σε καμία περίπτωση δεν θα μείνουμε απαθείς στις απόπειρες υποβάθμισης του σημαντικού έργου και του ρόλου που διαδραματίζει το Σ.ΕΠ.Ε. στην ελληνική κοινωνία.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έχει έρθει αντιμέτωπο με φαινόμενα εκχώρησης αρμοδιοτήτων που θεσμοθετήθηκαν από την πολιτεία αιφνιδιαστικά -και μάλιστα σε άσχετα νομοσχέδια-, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με τα συλλογικά μας όργανα. Με το άρθρο 259 του ν.4555/2018 που ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε παράλληλη αρμοδιότητα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.) να διενεργούν ελέγχους ακόμη και για θέματα τήρησης ωραρίων που είναι στις αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. Επίσης, φαινόμενα επικάλυψης αρμοδιοτήτων λαμβάνουν χώρα και από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες προβαίνουν σε ελέγχους εργατικής νομοθεσίας χωρίς να έχουν κατά νόμο την αρμοδιότητα, διαπιστώνουν «παραβάσεις» της εργατικής νομοθεσίας και ζητούν ακόμη και έγγραφες εξηγήσεις από τους εργοδότες, δηλαδή υποκαθιστούν την Επιθεώρηση Εργασίας.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, ερχόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά επείγον ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά από την έκδοση και δημοσίευση του Οργανισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), όπου με το άρθρο 13 της Απόφασης αριθμ. οικ. 11699/24.05.2020 (Β΄1991) του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δημιουργείται στην Αρχή, Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασιακών Σχέσεων, μεταξύ των οποίων επιχειρησιακός στόχος είναι και η αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων στα θέματα των εργασιακών σχέσεων και ιδίως στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων, της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στο ν.4622/2019 για το επιτελικό κράτος τα ανωτέρω ζητήματα εργασιακών σχέσεων και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας δεν προβλέπονται ως αρμοδιότητες της Αρχής, μας προκαλούνται ερωτηματικά πώς περιλήφθηκαν στον Οργανισμό της ΕΑΔ οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της!

Για μας, είναι προφανές ότι όλες αυτές οι πολιτικές εκχώρησης αρμοδιοτήτων  του Σ.ΕΠ.Ε. σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εκτός του ότι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας και στην επίβλεψη της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και εκπαίδευση, υπονομεύουν το μέλλον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και υποβαθμίζουν το ρόλο του Επιθεωρητή Εργασίας και του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ενώ ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί σήμερα σημαντική προτεραιότητα και αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα μας, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων τραυματίζει το κύρος, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, οδηγώντας την σε κρίση.

Κύριε Υπουργέ

Παρόντες σε κάθε διαδικασία πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον του Υπουργείου μας, σας καλούμε να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τα ανωτέρω ζητήματα και να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία ώστε να επιλυθούν και να σταματήσουν επιτέλους οι πολιτικές εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ