ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο.Σ.ΥΠ.Ε. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΑΘΗΝΑ 11.05.2020

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                       Αθήνα 11 Μαΐου 2020
                                

                                               Αριθμ. Πρωτ.: 41

 

 Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών   Υποθέσεων

κ. Ιωάννη Βρούτση

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Εργασίας
 

 

 

κ. Άννα Στρατινάκη

Κύριε Υπουργέ

Tους τελευταίους δυο μήνες όλες και όλοι μας βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις από την εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, τον αόρατο εχθρό που απειλεί ανησυχητικά τη δημόσια υγεία.

Η Πολιτεία με την ουσιαστική συμβολή των ειδικών επιστημόνων, θέσπισε κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας και κατέφερε μέχρι σήμερα -έχοντας ως αρωγό την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε ο ελληνικός λαός-, να ανασχέσει με επιτυχία τη διασπορά του κορωνοϊού στον γενικό πληθυσμό.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν ήδη ληφθεί  μέτρα για την αντιμετώπιση  της διασποράς του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, για την προστασία των συναδέλφων μας και του εξυπηρετούμενου κοινού, με ικανοποιητικά θα λέγαμε αποτελέσματα, καθόσον εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχουν εμφανιστεί επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα και συμπτώματα  κορωνοϊού σε συναδέλφους μας.

Σ’ αυτή την κρίσιμη μάχη οι Υπηρεσίες μας στάθηκαν με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοιού, τη λήψη μέτρων, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των εκατομμυρίων εργαζομένων της χώρας μας από εργοδοτικές αυθαιρεσίες και κακόπιστες συμπεριφορές.

Το Σ.ΕΠ.Ε. αποτελεί μηχανισμό ελέγχου και αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  καθώς επίσης όλο αυτό το χρονικό διάστημα της υγειονομικής κρίσης εξακολουθεί με αμείωτη ένταση να ενισχύει την προστασία των εργασιακών σχέσεων και την επίβλεψη της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Την επόμενη μέρα, της χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού και σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, πρέπει να σταθούμε όλοι μας με συλλογική, ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα ώστε να εξαλείψουμε τους κινδύνους ασύμμετρης διασποράς του κορωνοϊού και τις απειλές για τη δημόσια υγεία και την υγεία των συνανθρώπων μας.

Η Ομοσπονδία μας, παρούσα μαχητικά και δημιουργικά με θέσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Υπηρεσιών μας, έχει εντοπίσει σήμερα κενά, παραλείψεις και καθυστερήσεις τις οποίες και σας επισημαίνουμε, καλώντας σας να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για:

– Την ενίσχυση με επιπλέον μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των συναδέλφων μας και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για όλα τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

– Να ενισχυθούν τα μέσα ατομικής προστασίας των συναδέλφων μας που απαρτίζουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με επαρκή χορήγηση μασκών, ειδικών γυαλιών προστασίας και γαντιών.

– Να προβλεφτούν άμεσα διαδικασίες και οι αναγκαίοι πόροι για έκτακτες προμήθειες κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του COVID 19 (προμήθεια βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού, προστατευτικού και φαρμακευτικού υλικού), καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης για την τακτική απολύμανση των χώρων όλων των Υπηρεσιών μας.

– Σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών μας (εκ περιτροπής παρεχόμενη αυτοπρόσωπη και εξ αποστάσεως εργασία – ποσοστά δυνάμεων στο Σ.ΕΠ.Ε. και στις λοιπές Υπηρεσίες, ωράρια προσέλευσης συναδέλφων στις πολυδύναμες Υπηρεσίες μας αλλά και στις ολιγοδύναμες περιφερειακές μας Υπηρεσίες στην επαρχία που συνήθως δεν χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) και την ακολουθούμενη διαδικασία διεκπεραίωσης των εργατικών διαφορών στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. που (λόγω COVID-19) έχει αδρανήσει σήμερα.

   – Την άμεση έκδοση εγκυκλίων για όλες τις ρυθμίσεις του Υπουργείου μας που θεσμοθετήθηκαν με ΠΝΠ και ΥΑ για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων μας και του εξυπηρετούμενου κοινού, καθόσον παρατηρούνται πολλά ερωτηματικά, αρκετές ασάφειες και διχογνωμίες στην υλοποίηση εφαρμογής τους.

– Την άμεση κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας που αναφέρεται στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων μας για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν καθόλο το χρονικό διάστημα της υγειονομικής κρίσης.

Επίσης, πιστεύουμε ότι η θεσμοθέτηση του έκτακτου  μέτρου της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή η τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, ακυρώνει τους ελέγχους μας για τα χρονικά όρια εργασίας και θα εντείνει τα φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής.

Με τη σταδιακή επαναφορά της κανονικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και την επιστροφή της αγοράς εργασίας στην καθημερινότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετάσετε το σχεδιασμό ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων ώστε να μην παγιωθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης που θα επιφέρουν σημαντικό πλήγμα στις αποδοχές και στην επιβίωση του κόσμου της εργασίας.

Παρόντες σε κάθε διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου για την επίτευξη ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού, αποδοτικού και ενδυναμωμένου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, σας καλούμε να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τα ανωτέρω ζητήματα και να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ