ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ – ΑΘΗΝΑ 12.03.2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                                                                                     Αθήνα, 12/03/2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2131516296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι

Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του κόσμου δοκιμάζονται από την επιδημία του νέου κορονοϊού COVID-19.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη για τη δημόσια υγεία κατάσταση που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό και επιστήμονες ανά τον κόσμο δίνουν οδηγίες για μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται για την ανάσχεση της μετάδοσης του ιού. Αρμόδιος φορέας για την παροχή της σχετικής ενημέρωσης στη χώρα μας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.g/neos -konaios-covid-19), του Υπουργείου Υγείας, ενώ αρμόδια Υπουργεία όπως και το Υπουργείο μας, δίνουν οδηγίες και λαμβάνουν αποφάσεις για τη διαχείριση της κατάστασης.

Για να ελαχιστοποιήσουμε και να εξαλείψουμε τις συνέπειες της επιδημίας, σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, έχουμε όλοι μας καθήκον και υποχρέωση να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και πειθαρχία, τηρώντας πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων.

Το συλλογικό μας όργανο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους μας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τη διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση, η οποία αναπόφευκτα επιφέρει προβλήματα και δυσκολίες στις Υπηρεσίες μας. Σημειώνεται ωστόσο ότι εγκαίρως ο Σύλλογός μας με έγγραφά του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει ζητήσει τη λήψη μέτρων προστασίας των συναδέλφων, των Υπηρεσιών μας και του κοινού και την προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών προς τη διασφάλιση αυτού, αλλά και την παροχή σαφών οδηγιών προκειμένου για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία τους.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55), η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, θεσπίζονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Μεταξύ άλλων προβλέπονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. Επίσης, στο άρθρο 5 περιλαμβάνει τις διατάξεις για την άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διευκολύνσεις.

Καλούμε όλους του συναδέλφους μας, με ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης και ευθύνης και μακριά από σκοπιμότητες τις οποίες ποτέ δεν υπηρέτησε ο Σύλλογός μας και έξω από συντεχνιακές αντιλήψεις, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και σοβαρότητα αυτήν την κρίση. Συλλογικά και ατομικά να προστατεύσουμε τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον, τους οικείους μας και τους εαυτούς μας, τηρώντας πιστά τις καθημερινές συστάσεις και οδηγίες που δίδονται από τους αρμόδιους φορείς και από το Υπουργείο μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                                                              ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ