ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ – ΑΘΗΝΑ 19.04.2018 – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος ΑΔΕΔΥ

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                          Αθήνα 19 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι, συνάδελφοι μας που έχουν συμμετάσχει στην από 16-3-2017 απεργία – αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ (η οποία είναι εξοπλισμένη με τεκμήριο νομιμότητας) από κάθε  διαδικασία  ή  ενέργεια  που  συνδέεται  με  τη  διαδικασία αξιολογήσεως  του  ν.  4369/2016, αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής, για την πλήρωση τριών (3) Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με Πράξη του  Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) βάσει της οποίας αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 2279/Δ9/1.602/18-1-2018 Προκήρυξης.

Τους επιβλήθηκε ένα ανεπίτρεπτο κυρωτικό μέτρο εναντίον τους, σε ευθεία  αντίθεση προς το άρθρο 23 Συντ., καθόσον αποκλείσθηκαν λόγω του ότι δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωση αξιολογήσεως των υφισταμένων τους κατ’ άρθρο 24Α του Ν. 4369/2016 ενόσω ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα σε απεργία.

Μια απεργία με επιδιωκόμενο σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων στο Δημόσιο, δεδομένου ότι από τις ρυθμίσεις των άρθρων 14-24 του Ν. 4369/2016 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, θίγεται ευθέως η μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση τις Μνημονιακές Δεσμεύσεις.

Η Ομοσπονδία μας υλοποιώντας τις αποφάσεις της και δεσμεύσεις της  ευθύς προέβη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και δράση.  Αμέσως ενημέρωσε σχετικά την ΑΔΕΔΥ για περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου οι αποκλειόμενοι συνάδελφοί μας να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην διαδικασία επιλογής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε αγαστή συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ -η οποία μας παρείχε όσο σε καμία άλλη Ομοσπονδία σημαντική νομική και οικονομική υποστήριξη-, αναλήφθηκαν σχετικές πρωτοβουλίες, προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν αμέσως συναντήσεις των συναδέλφων με τους νομικούς συμβούλους της ΑΔΕΔΥ και αποφασίστηκε η κατάθεση όλων των προβλεπόμενων ένδικων μέσων για την προσβολή του Πίνακα Αποκλεισμού.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί   η υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων με την οποία ανεστάλη η απόφαση αποκλεισμού συναδέλφου μας, του ΤΕΙ Ηπείρου, από τις κρίσεις στελεχών http://adedy.gr/omospondiesapofasiefeteioyiwanninwn/, η οποία και παράγει προσωρινό δεδικασμένο ως προς τους συναδέλφους που αποκλείονται και πιθανόν θα αποκλειστούν από τις κρίσεις στελεχών, επειδή δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Την 19.4.2018 κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης 1) ΚΑΤΑ του από 11-4-2018 πίνακα αποκλειομένων του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) δια του οποίου οι συνάδελφοι μας αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία πληρώσεως θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84-86 του Υ.Κ., η οποία προκηρύχθηκε με την με αριθμό 2279/Δ9/1.602/18.01.2018 Προκήρυξη των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 2) ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Παράλληλα κατατέθηκε και Αίτηση Αναστολής, ζητώντας να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως, άλλως να διαταχθεί να συμμετάσχουν οι αποκλειόμενοι συνάδελφοι μας στο επόμενο στάδιο επιλογής, καθώς επίσης  να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Η Ομοσπονδία μας, παραμένει σε εγρήγορση και ετοιμότητα και θα σας ενημερώσει σχετικά για όλες τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος.

Ακολουθώντας τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας, εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την κατάργηση της τροπολογίας του άρθρου 24Α του Ν. 4369/16, που παρεμποδίζει τη συνδικαλιστική μας δράση και καταλύει το δικαίωμα της απεργίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ