ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γ.Σ. με θέμα “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η αξιολόγηση είναι ένας θεσμός συνδεδεμένος άμεσα με τη δημοσιοϋπαλληλία. Ποτέ ωστόσο δε χρησιμοποιήθηκε για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Τα τελευταία δέκα χρόνια υφιστάμεθα τις αστοχίες, εσκεμμένες και μη του Υπουργείου Διοικητικής Απορρύθμισης…….κλπ

περισσότερα …… A_2018-05-08