ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πειραιώς 40 ΑΘΗΝΑ 10182
Τηλ. 2131516137

 

Θέσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας για το σχέδιο Οργανογράμματος

Με την από 11.1.2013 επιστολή της η ΓΓ του Υπουργείου κα Στρατινάκη κοινοποίησε στην Ομοσπονδία μας την τελική εισήγηση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής προς την Ομάδα Υποστήριξης του Κυβερνητικού Συντονιστικού Οργάνου Μεταρρύθμισης και ζητεί τις απόψεις μας μέχρι την Τρίτη 15.1.2013 “λόγω του σφικτού χρονοδιαγράμματος που προκύπτει από σχετική μνημονιακή υποχρέωση της χώρας”.

Ο Σύλλογος μας έχει εκφράσει τις απόψεις του ήδη με σχετική επιστολή προς την Ο.Σ.ΥΠ.Ε σχετικά με το αρχικό σχέδιο που μας δόθηκε στις 21.12.2012. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία βαίνει (;) προς την ολοκλήρωση της, επανερχόμαστε με μερικά βασικά σημεία-παρατηρήσεις:

–   Μέχρι στιγμής, λείπει η ενιαία πολιτική πρόταση για το σύνολο του Υπουργείου, την οποία θα έπρεπε να έχει διαμορφώσει και κοινοποιήσει έγκαιρα η πολιτική ηγεσία. Μια πρόταση, που θα υπερασπίσει στη διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί συνθέτοντας τις απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων και των συνδικαλιστικών φορέων. Δυστυχώς, ο χρόνος που επιλέγεται για τη διαβούλευση (λίγο πριν κλείσει, αν δεν έχει ήδη κλείσει το θέμα) καθιστά τη “διαβούλευση” από προσχηματική έως ύποπτη.

–     Η ενιαία αυτή πρόταση θα πρέπει να υπηρετεί τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου και να ενδυναμώνει την κοινωνική του αποστολή. Να υποστηρίζει τις διακριτές πολιτικές του (Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση, Πρόνοια, Υγιεινή και Ασφάλεια). Δε θα πρέπει να εντάσσεται στη μνημονιακή λογική των “υποχρεωτικών” απομειώσεων για δημοσιονομικούς λόγους, ούτε πρέπει να αποτελεί συμβιβασμό προσωπικών επιδιώξεων πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου μας. Κάνουμε σαφές ότι θα καταγγείλουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει το Υπουργείο ένα σύνολο από “μαγαζιά” Υπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και άλλων παραγόντων. Κανείς δε νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί τη διαδικασία του νέου Οργανογράμματος για να κατοχυρώσει και να προστατεύσει προσωπικά συμφέροντα και φιλοδοξίες. Το νέο Οργανόγραμμα πρέπει να συμβάλλει στην ενιαιοποίηση του Υπουργείο με στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη.

–   Η πληροφόρηση που μας παρέχει η πολιτική ηγεσία εκτός από όψιμη είναι και ανεπαρκής. Σε κανένα από τα σχέδια που μας δόθηκαν δεν περιλαμβάνονται δεδομένα για τις οργανικές θέσεις συνολικά και ανά οργανική μονάδα. Στο τελευταίο Σχέδιο μάλιστα δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τα Τμήματα σε κάθε Δ/νση ούτε για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ! Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση για αυτά τα θέματα καθώς και σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία λήψης και υλοποίησης της τελικής απόφασης.

.

–    Από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης, δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο  θέσεις εργασίας συναδέλφων μας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της αναδιοργάνωσης! Κανείς δε περισσεύει στο Υπουργείο Εργασίας! Αντίθετα, και παρά τα όσα υποστηρίζονται στο Σχέδιο που μας δόθηκε, οι ανάγκες  σε οργανικές θέσεις είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστάμενες ώστε να παρέχονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να επανέλθουν άμεσα οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των θέσεων.

–     Ειδικά για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ερωτηματικά γεννά ο νέος τίτλος του επικεφαλής του. Ο Γενικός Επιθεωρητής αντί του Ειδικού Γραμματέα υποδηλώνει κάποια αλλαγή στη λειτουργία, τη μορφή και το κύρος του Σώματος; Επ’ αυτού θα θέλαμε πλήρη εξήγηση του σκεπτικού.

–    Σε ότι αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, πάγια θέση του Συλλόγου είναι ότι θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι Νομοί με μια Υπηρεσία. Νομοί μάλιστα με ιδιαιτερότητες όπως η Αιτωλοακαρνανία και η Βοιωτία θα πρέπει να διαθέτουν δύο Τμήματα, ενώ εντός του λεκανοπεδίου είναι αδιανόητο να υπάρχουν σκέψεις για συγχωνεύσεις Επιθεωρήσεων με ήδη μεγάλη περιοχή αρμοδιότητας.

–    Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η απομείωση στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης να μην οδηγήσει σε μείωση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων ή σε παραχώρηση του αντικειμένου τους σε ιδιωτικές εταιρίες. Φυσικά, πρέπει να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων σε αυτές, ανεξάρτητα από σχέση και καθεστώς εργασίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών μάλιστα έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία και εμπειρία πολύτιμη για τη Δημόσια Διοίκηση.

–     Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής και λειτουργική δομή για την Κεντρική Υπηρεσία, ικανής να υποστηρίζει τον σημαντικό επιτελικό ρόλο του Υπουργείου στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Δεν θα δεχθούμε να εξαφανιστεί η Κεντρική επιτελική Υπηρεσία του Υπουργείου μας και ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνούν οι εργαζόμενοι, και υπάρχει απόλυτη ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής εργατικής πολιτικής.

Για όλα τα παραπάνω καλούμε την πολιτική ηγεσία, έστω και την τελευταία στιγμή, να μας παρέχει τις απαραίτητες εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις. Καλούμε τον κ. Υπουργό, ο οποίος θα συναποφασίσει σε κυβερνητικό επίπεδο, το νέο Οργανισμό να υπερασπίσει τον κοινωνικό ρόλο του Υπουργείου, αναλογιζόμενος όχι τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τους περιορισμούς που απορρέουν από αυτές, αλλά το χρέος του ως εκλεγμένου εκπροσώπου των Ελλήνων πολιτών και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή του την ιδιότητα.

Επιτέλους, ας αναλογιστεί η πολιτική ηγεσία ότι αποφάσεις “τεχνικού” χαρακτήρα με άμεσο δημοσιονομικό όφελος όπως αυτή για το Οργανόγραμμα, μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα δυσμενέστατα αποτελέσματα συνολικά για τη κοινωνία. Αν δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία και τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων, σύντομα η κοινωνία θα αντιδράσει απρόβλεπτα και ανεξέλεγκτα.

Εμείς, σε συνεχή επαφή και αντλώντας δύναμη από τα μέλη μας, θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την αναβάθμιση της δουλειάς μας και για τη διασφάλιση ότι το Υπουργείο θα παρέχει τα δημόσια αγαθά που οφείλει στους πολίτες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                   ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ