15-01-2012 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΙΜΗΔ

 
 

Η Γενική Γραμματέας του ΥΕΚΑΠ με την αριθμ. οικ. 194/11-01-2012  επιστολής της  μας κοινοποιησε  την τελική εισήγηση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής προς την Ομάδα Υποστήριξης Κεντρικού Συντονιστικού Μεταρρυθμιστικού Οργάνου (συλλογικά όργανα του ΥΔΙΗΜ σχετικά με την Διοικητική Μεταρρύθμιση)  για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου μας και ζήτησε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας. 


Το οργανόγραμμα που μας δόθηκε επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο:
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ_ΥΕΚΑΠ

Στην επιστολή απάντησής μας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  

α) Παρόλο που μας κοινοποιήσατε την πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν μας έχετε γνωστοποιήσει ακόμα την πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας η οποία πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση ενιαία, συμφωνημένη από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, να υποστηρίζει τις πολιτικές του Υπουργείου μας και να εξασφαλίζει το προσωπικό του.

β) Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συντάξει ενιαία πρόταση αναδιοργάνωσης που διασφαλίζει ότι οι βασικές πολιτικές του Υπουργείου, Εργασία, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, διακριτά και με σαφή οργανωτική δομή, μελετώνται, σχεδιάζονται, παρακολουθούνται στην εφαρμογή τους και επανασχεδιάζονται μετά από μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

γ) Επαναλαμβάνουμε την έντονη ανησυχία μας για το ζήτημα του προσωπικού του Υπουργείου μας, ιδιαιτέρα μετά την παρατήρηση αριθμ. 6. στην ανωτέρω πρόταση αναδιοργάνωσης, η οποία σαφώς συνδέει το προσωπικό με τη συγχώνευση κεντρικών και περιφερειακών οργανικές μονάδες.

δ) Επαναλαμβάνουμε το έως σήμερα αναπάντητο αίτημά μας για άμεση και σαφή δέσμευση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας ότι κάθε σχέδιο αναδιοργάνωσης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου μας θα αποσυνδέσει πλήρως την απομείωση των οργανικών μονάδων από την αξιολόγηση του προσωπικού. 


Ακολουθούν:

α) Η απαντητική επιστολή της ΟΣΥΠΕ.

β) Η απαντητική επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας.

γ) Η απαντητική επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

{jcomments on}

.