ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-01-2012

 

Την Τρίτη 08-01-2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ της ΟΣΥΠΕ και των Συλλόγων μελών της (Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου μας κα Άννα Στρατινάκη και θέμα το νέο οργανόγραμμα του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Κατά την τρίωρη αυτή συνάντηση, συζητήθηκαν οι θέσεις, οι προτάσεις και τα προβλήματα όσον αφορά την αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου μας όπως αποτυπώθηκαν εγγράφως στις επιστολές μας προς την πολιτικής ηγεσία στις 04-01-2012.

Αυτές τις θέσεις υποστηρίζουμε και ζητάμε από την πολιτική ηγεσία να στηρίξει ώστε να υπερασπίσει τον κοινωνικό ρόλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η αναδιοργάνωση δεν  μπορεί να γίνεται  με μόνο κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση δαπανών χωρίς να υπολογίζονται οι κοινωνικές επιπτώσεις. Μεγάλα ποσοστά απομείωσης σε αμιγώς κοινωνικές υπηρεσίες μεταφράζονται σε σαφή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους με σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή. Κάτι τέτοιο μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. 

Αναλυτική ενημέρωση για τη συνάντηση έχει αποσταλεί στα υπηρεσιακά e-mail των συναδέλφων.

{jcomments on}

.