ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ – ΑΘΗΝΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος ΑΔΕΔΥ

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                                        Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Με αφορμή προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από διάφορα Υπουργεία για θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και στις οποίες προβλέπονται κωλύματα υποψηφιότητας σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων τους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.   Η απαγόρευση συμμετοχής στις κρίσεις Προϊσταμένων – Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών, λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είναι προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη.

2.   Καλούμε τους συναδέλφους μας που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν αιτήσεις για τις θέσεις Προϊσταμένων – Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών που προκηρύσσονται.

3.   Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση υποψηφιότητάς τους, να μας το γνωρίσουν άμεσα, αποστέλλοντάς μας και το σχετικό απορριπτικό έγγραφο, ώστε να ενημερώσουμε την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες (ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της διαδικασίας των προκηρύξεων, μηνύσεις κτλ) προκειμένου να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις κρίσεις.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., έχει αποφασίσει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των προκηρύξεων για τις θέσεις ευθύνης Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων, εφόσον από τη διαδικασία απορρίπτονται αιτήσεις υπαλλήλων που έχουν συμμετάσχει στην απεργία-αποχή  που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από την μνημονιακή υποχρέωση για «αξιολόγηση».

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ