ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 18.06.2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015

ΣΥΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, 10559  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:  2131516296

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των μελών του Συλλόγου που θα μεταβούν από τη περιφέρεια στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και στις επακόλουθες αρχαιρεσίες και με γνώμονα την όσο το δυνατό μαζικότερη προσέλευση μελών, το ΔΣ του Συλλόγου υπενθυμίζει και διευκρινίζει όσον αφορά την  κάλυψη των δαπανών μετακίνησης τα ακόλουθα: 

  • Όσοι συνάδελφοι μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ κλπ), θα λάβουν το αντίτιμο του εισιτηρίου τους με τη προσκόμιση του εισιτηρίου.

 

  • Όσοι συνάδελφοι μετακινηθούν με δικό τους αυτοκίνητο θα τους καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την συγκεκριμένη διαδρομή, μετ’ επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή οι συνάδελφοι θα πρέπει να κρατήσουν και να προσκομίσουν απαραίτητα τις αποδείξεις διοδίων και να δηλώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους. Για περισσότερους από έναν συναδέλφους που θα μετακινηθούν με ένα αυτοκίνητο θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για κάθε άτομο ξεχωριστά, βάσει της ως άνω διαδικασίας, με ανώτερο όμως όριο το ποσό των 200 €.

 

  • Όσοι μετακινηθούν από νησιά ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς θα τους καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου και έως το ποσό των 140€ ως μέγιστη δυνατή συνεισφορά του Συλλόγου μας, με τη προσκόμιση των εισιτηρίων.

 

Τέλος παρακαλούμε για ακόμα μία φορά όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως διευκολύνουμε τους συνάδελφους της Περιφέρειας να προηγηθούν κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                                                                                           ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ

.