ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΦΩΤΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                 Αθήνα, 8/8/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

Φαξ: 2103221589                                                          

                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας πραγματοποίησε την Τρίτη 01/08/2017 συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Θεανώ Φωτίου παρουσία του Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας κ. Καρέλλα. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν να τεθούν υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Πολιτών (ΙΡΙΔΑ) επί της οδού Κολοκοτρώνη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα θέματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με τη στελέχωση του ΙΡΙΔΑ, κυρίως δε από τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Από την πλευρά μας αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί μας αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στην υλοποίηση του σχεδίου της πολιτικής ηγεσίας στην μεταστέγαση και στη λειτουργία του ΗΡΙΔΑ επί της οδού Κολοκοτρώνη. Επισημάνθηκε επίσης ότι λόγω του μη έγκαιρου προγραμματισμού στελέχωσης της ΙΡΙΔΑ, των μεσοβέζικων και αόριστων λύσεων αλλά και των πρόχειρων σχεδιασμών, προκλήθηκε αναστάτωση και ανασφάλεια στις υπηρεσίες γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μαζική αντίδραση συναδέλφων.

Η Αν. Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας μίλησαν για τη σημασία και την προτεραιότητα που δίνει η πολιτική ηγεσία στο εγχείρημα της ΙΡΙΔΑ. Επίσης μας ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στον προγραμματισμό λειτουργίας της, δεχόμενοι να υπάρξουν προσπάθειες για καλύτερο σχέδιο λειτουργίας και στελέχωσης αυτού.

Το ΔΣ του Συλλόγου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και αμέσως μετά την περίοδο των θερινών αδειών, το ΔΣ του Συλλόγου θα ενημερώσει σε ειδική συνάντηση τους συναδέλφους στη ΓΓ Πρόνοιας για το ανωτέρω θέμα και θα συζητηθούν σχετικές ενέργειες. 

 

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                      

        ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                                                                           ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ