ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΄΄ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ