ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΄΄ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

(για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου μας)

Νομιμότητα γιατί «Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη όπου όλοι φοβούνται τον νόμο» Πλούταρχος.

Αξιοκρατία γιατί «Ένας για μένα αξίζει για μύριους, αν είναι άριστος» Ηράκλειτος.

 Διαφάνεια γιατί «Κοντά στη γνώση, η τόλμη είν’ ωφέλιμη πολύ, χωρίς αυτήν η γνώση είναι βλαβερή και τη δειλία φέρνει» Πρωταγόρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 18 Μαρτίου 2015

Συνάδελφοι,

Στις εκλογές της 28ης Μαρτίου 2015 για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου μας διεκδικούμε την ψήφο σας, γιατί πιστεύουμε στο θεσμό των υπηρεσιακών συμβουλίων και στη συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Οι πρώτες αυτές εκλογές είναι ιστορικές γιατί  αφορούν το ενιαίο πλέον Υπουργείο μας με τον νέο οργανισμό του, που δυστυχώς ήδη  στην πρώτη εφαρμογή του παραβιάστηκαν οι αρχές της Νομιμότητας, της  Αξιοκρατίας και της  Διαφάνειας στις οποίες πιστεύουμε.

Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν τον εξευτελισμό της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων από τα υπηρεσιακά συμβούλια, γιατί η πολιτική ηγεσία δεν τα σεβάστηκε και δεν τοποθέτησε πολλούς επιλεγμένους απ’αυτά προϊσταμένους κατά προτεραιότητα στις νέες οργανικές μονάδες.

Αλλά και στις τοποθετήσεις προϊσταμένων και υπαλλήλων στις νέες οργανικές μονάδες παραβιάστηκαν οι αρχές και οι κανόνες της Διοικητικής Επιστήμης για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού με αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων πολλών υπαλλήλων του Υπουργείου μας  και το χειρότερο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε συναδέλφους μας.

Όμως καμία από τις παρατάξεις που τώρα διεκδικούν την ψήφο σας δεν υπερασπίστηκε την υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας να σέβεται τις αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων και δεν κατήγγειλε την παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και της αξιοκρατίας.

Συνάδελφοι, σας καλούμε να θυσιάσετε λίγες ώρες από το  πολύτιμο Σάββατό σας και να εκλέξετε  αυτούς που θα αγωνιστούν μέσα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του Υπουργείου μας για την αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί «Αν είναι να σταθεί μια πολιτεία, δεν πρέπει να μένει κανένας αμέτοχος από τα κοινά» Πρωταγόρας.

Οι υποψήφιοι του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ « ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

Ζαζάκη Χαρούλα, Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης

Νιάρχος Παναγιώτης, Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας

Τζιαχρή Αμαλία, Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης

Τσιτσιόλης Βασίλης, Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

.