ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΄΄ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ