ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ 04.01.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Πάγιο αίτημα του διεκδικητικού πλαισίου του Συλλόγου μας είναι η αύξηση των εξόδων κίνησης, για την ενδυνάμωση του παρεμβατικού μηχανισμού του Σ.ΕΠ.Ε. και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και του υγιούς ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υποβάθμισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Από την έκδοση της ΚΥΑ 46561/8369/9-10-2017 (Β΄3677), καταβάλλεται αποζημίωση ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, σε όσους διενεργούν ελέγχους 30 €/έλεγχο και μέχρι 7 ελέγχους το μήνα και, σε όσους συμμετέχουν στους ελέγχους 30€/έλεγχο και μέχρι 5 ελέγχους το μήνα.

Η ανωτέρω παροχή με τη μορφή εξόδων κίνησης, έχοντας το χαρακτήρα της αποζημίωσης, προορίζεται για να καλύψει δαπάνες για την εκτέλεση της υπηρεσίας των συναδέλφων αλλά και για την ταχύτατη και αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων των Υπηρεσιών μας, με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εν γένει παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εισόδημα και  επομένως δεν πρέπει να υπόκεινται σε φόρο και εισφορές, όπως μέχρι σήμερα μας παρακρατούνται σύμφωνα με τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα.

 Για το ανωτέρω νομικό ζήτημα της παρακράτησης, ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε επαφή με τον νομικό του σύμβουλο, εξετάζοντας εσπευσμένα τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια και ενημερώνοντάς σας σχετικά.

Πέραν όμως της παρακράτησης που γίνεται στα έξοδα κίνησης, το «κερασάκι στην τούρτα»  ήρθε με το αριθμ. 68712/1741/02.01.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου θέτει και ζήτημα ανώτατου ορίου (πλαφόν) αποζημίωσης διενέργειας ελέγχων (έξοδα κίνησης), 2.400,00 € το έτος ανά δικαιούχο, επισημαίνοντας στις Διευθύνσεις του Σ.ΕΠ.Ε. ότι με την αποστολή της μισθοδοτικής κατάστασης των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, να περιορίσουν τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων (δικαιούμενων αμοιβής) ελέγχων ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί το ανωτέρω όριο ή τους 80 αμειβόμενους ελέγχους το έτος ανά δικαιούχο, ειδάλλως οποιαδήποτε άλλη μισθοδοτική κατάσταση δεν θα γίνει αποδεκτή.

Για το ανωτέρω ζήτημα που ανέκυψε το νέο έτος, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει στους Συναδέλφους να αποστείλουν κανονικά τις καταστάσεις των εξόδων κίνησης Δεκεμβρίου 2018, με τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων και δικαιούμενων αμοιβής ελέγχων, δηλαδή μέχρι 7 ελέγχους σε όσους διενήργησαν  και μέχρι 5 ελέγχους σε όσους συμμετείχαν στους ελέγχους, ως αποστέλλονταν και καταβάλλονταν ως σήμερα, και ας περικόψει και επιβάλει το πλαφόν η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Σύλλογός μας θα εξετάσει όλες τις δυνατότητες αντίδρασης και προσφυγής σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για το συγκεκριμένο θέμα.

Για το ΔΣ

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                    ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ