16-05-2013 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

  
Αθήνα, 16-05-2013
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΟΣΥΠΕ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου μας κας Άννα Στρατινάκη, παρουσία των Γενικών Διευθυντών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Διοικητικής Υποστήριξης, με τα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων μελών της (Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης). Σκοπός της συνάντησης ήταν η αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας του

Υπουργείου μας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προκύπτουν από το νέο οργανόγραμμα και αναλογούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες (ΚΥ Υπουργείου, Γ.Γ.Κ.Α., Γ.Γ. Πρόνοιας και Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) είναι 575. Παράλληλα, στο ΣΕΠΕ αναλογούν με το νέο οργανόγραμμα 830 θέσεις εργασίας. Από τον αριθμό των θέσεων αυτών φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Η Γεν. Γραμματέας ζήτησε από τους παριστάμενους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων να φροντίσουν ώστε να υποβάλλουν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την τεχνογνωσία και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, αξιοποιώντας έτσι τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους.

Από την πλευρά των εργαζομένων, ζητήθηκε να μας κοινοποιηθεί άμεσα το σχέδιο του ΠΔ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου μας, το οποίο περιλαμβάνει τα νέα Τμήματα και τις απομειώσεις μετά την αξιολόγηση του συνόλου των υπηρεσιών μας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο για τον σχεδιασμό και την υποβολή Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας αλλά και για την συνολική λειτουργία των Υπηρεσιών μας. Ωστόσο η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε να το γνωστοποιήσει μετά την υποβολή και συγκέντρωση όλων των ερωτηματολογίων «Ανάλυσης Θέσεων Εργασίας», η οποία γίνεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει γνωστή στους εργαζόμενους η νέα δομή του Υπουργείου μας (Κεντρικές Υπηρεσίες και η περιφερειακή δομή του ΣΕΠΕ) καθώς και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων. Χωρίς αυτά δεν νοείται σοβαρή διαδικασία Περιγραφής Θέσεων Εργασίας. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε ενέργειες αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης, όμως πρέπει να κάθε περίπτωση να γίνονται κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια των επιλογών. Σ΄ αυτό το πλαίσιο πρέπει να σχεδιάζονται και οι προθεσμίες που κάθε φορά τίθενται ώστε να μην οδηγούμαστε σε προσχηματικές διαδικασίες.

Περαιτέρω επισημαίνουμε την σημασία της Περιγραφής Θέσεων Εργασίας για την στελέχωση και τον αριθμό των υπαλλήλων στο Υπουργείο μας. Παρά το γεγονός ότι η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας υπάλληλος του Υπουργείου μας, εντούτοις επειδή γνωρίζουμε ότι όλα τα Υπουργεία θα συνδράμουν στην κινητικότητα, εμείς δεν εφησυχάζουμε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας
ενημερώσουμε άμεσα .

Διεκδικούμε για το Υπουργείο μας ένα οργανωτικό σχήμα και ένα σχέδιο στελέχωσης που να ανταποκρίνεται στο σημαντικό κοινωνικό του ρόλο και παράλληλα θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων σε αυτό, που σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) στο Υπουργείο μας, είναι εξειδικευμένοι και με μεγάλη εργασιακή εμπειρία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ της ΟΣΥΠΕ 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΙΑ                                                                               ΕΛΥΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                                                 ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛ. ΓΓΚΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ{jcomments on}
 

.