ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ 06.06.2014

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

 

                                                                        Αθήνα 6 Ιουνίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

            Την 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00΄, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. και των Συλλόγων, Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, παρουσία του δικηγόρου μας κ. ΔΗΜΑ Νικόλαου, για τα ζητήματα της εφαρμογής του Ν. 4254/2014 σχετικά με την «αξιολόγηση».

              Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών μας Οργάνων εκφράσαμε για μια ακόμη φορά ομόφωνα την πλήρη διαφωνία μας στις παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις των διατάξεων του Ν. 4250/2014 σχετικά με τη «δήθεν» αξιολόγηση που μέσα από την έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα, στόχο έχει τη δημιουργία  ενός μόνιμου μηχανισμού χειραγώγησης, υποταγής και τρομοκράτησης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, το πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων και τη δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων.      

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανάπτυξη από το δικηγόρο των νομικών δυνατοτήτων αντίδρασής μας, λαμβάνοντας υπόψη  και την κατάθεση Αίτησης από την ΑΔΕΔΥ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακυρωτική Διαδικασία) κατά των σχετικών με τη διαδικασία της αξιολόγησης αποφάσεων και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης,  αποφασίσαμε να προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχία της κηρυχθείσας από την Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ απεργίας – αποχής από όλα τα στάδια της αξιολόγησης.  

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η αποτελεσματικότητα του απεργιακού μέτρου εξαρτάται από τη μαζική συμμετοχή όλων μας στην αποχή από τις διαδικασίες για την αξιολόγηση. Μόνο έτσι θα ακυρώσουμε στην πράξη και εξαρχής κάθε προσπάθεια για εφαρμογή της. Εκτός από τη χρονοβόρα νομική διεκδίκηση της ακύρωσής της, οφείλουμε άμεσα να μπλοκάρουμε συλλογικά και ατομικά με τη στάση μας, την έναρξη της διαδικασίας.

.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στο απεργιακό μέτρο της αποχής διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης, που κηρύχτηκε από την ΑΔΕΔΥ και γνωστοποιήθηκε εξωδίκως την 13.05.2014 προς το Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα Υπουργεία. Η αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/1982 και νομολογιακά δεδομένα, συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας και έχοντας την πλήρη κάλυψη της ΑΔΕΔΥ κανένας συνάδελφος δεν υπέχει πειθαρχική ευθύνη και συνέπεια για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο απεργιακό μέτρο.

Καλούμε όλους, όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου λόγω της θέσεώς τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του στο να τεθούν σε ομηρία και στον προθάλαμο της απόλυσης συνάδελφοί μας. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.

Καλούμε όλους, όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτή την διαδικασία της προκατασκευασμένης «αξιολόγησης» να ταχθούν απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Ακολουθώντας τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των Συνδικαλιστικών Οργάνων του Υπουργείου μας, θα είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, εξειδικεύοντας περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να ακυρώσουμε στην πράξη τη διαδικασία της «αξιολόγησης».

               Εξακολουθούμε να διεκδικούμε μια αξιολόγηση αντικειμενική και ουσιαστική, που θα βασίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας,  για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, για τη δημόσια ωφελεία και το υπερέχον δημόσιο συμφέρον, για τη μέγιστη ικανοποίηση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

 

                                                           

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ