ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ 31.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                        Αθήνα   31/07/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

Φαξ: 2103221589                                                          

                                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Επιθεωρητές Εργασίας και οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαρκώς αναδεικνύουν τα ποικίλα και χρονίζοντα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών μας τα οποία δεν είναι άλλα από τις πραγματικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικούς πόρους, ακόμη και βενζίνης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ελάχιστες / μηδαμινές αποδοχές για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, ή για νυχτερινούς και απογευματινούς ελέγχους. Προβλήματα που δυστυχώς αποτελούν ουσιαστικά εμπόδια στην εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί.

Παρόλα τα προβλήματα αυτά οι Επιθεωρητές Εργασίας  βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα και υπερβάλλουν εαυτούς (όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των πεπραγμένων του παρεμβατικού μηχανισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας) για την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (της εναπομένουσας μετά από τα αλλεπάλληλα μνημόνια), για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων.

Πέρα όλων των ανωτέρω περιορισμών, έχουν να αντιμετωπίσουν και ορισμένους κακόπιστους εργοδότες, οι οποίοι επιδεικνύουν προκλητική, επιθετική και σε κάποιες περιπτώσεις βίαιη συμπεριφορά.

            Η αυξανόμενη διολίσθηση στην πράξη των εργοδοτών όσον αφορά την εφαρμογή παρανόμων πρακτικών εις βάρος συναδέλφων μας, έχουν ως στόχο τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού στους κόλπους των επιθεωρητών εργασίας με απώτερο σκοπό και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία του συστήματος προστασίας, προάσπισης και προαγωγής των εργασιακών σχέσεων και να καλλιεργήσουν μεγαλύτερη ανασφάλεια στους αδύναμους συμπολίτες μας. 

Καταγγέλλουμε αυτή τη συμπεριφορά και ζητούμε τόσο από την Πολιτεία όσο από όλους τους Κοινωνικούς Φορείς, τις δικές τους πρωτοβουλίες, ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις ώστε η ελεγκτική διαδικασία να εκτελείται απρόσκοπτα.

Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό των συναδέλφων με όλους τους πρόσφορους τρόπους ώστε να μπορούν να εκτελούν την κοινωνική τους αποστολή που δεν είναι άλλη από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την πάταξη της παραβατικότητας.

                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο