ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                          Αθήνα, 12-05-2014

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                    

         Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

        Φαξ: 2103221589                                                           

                                             

                                            

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                

                   

      Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να υλοποιήσει τις αποφάσεις  της ΑΔΕΔΥ για τη συλλογή υπογραφών ενάντια στη προσχηματική αξιολόγηση και

 να διανείμει  στους χώρους εργασίας του Υπουργείου μας και του ΣΕΠΕ το συνημμένο κείμενο συλλογής υπογραφών της ΑΔΕΔΥ.

Παρακαλούμε οι υπογραφές ανά Δ/νση  να αποσταλούν στο φαξ του  Συλλόγου(210-3221589) το συντομότερο δυνατόν.

 

Συνάδελφοι είναι προφανές ότι πρέπει να υπογράψουμε όλοι.

 

      Επίσης, αναφορικά με ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την αναθεώρηση του  καταστατικού μας, σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία η οποία έχει αποφασιστεί στο ΔΣ  είναι να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους η δυνατότητα να μελετήσουν το νέο καταστατικό και να υπάρξει το χρονικό  διάστημα που χρειάζεται για να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο σύλλογο. Τα μέλη του ΔΣ μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου θα επεξεργαστούν τις προτάσεις που θα υποβληθούν και  όσες κινούνται στην σφαίρα της νομιμότητας περί σωματείων σύμφωνα με τον νόμο 1264/82 και τον Αστικό Κώδικα, θα τις  ομαδοποιήσει στο σχέδιο του καταστατικού και θα τις συζητήσουμε διεξοδικά όλοι στην γενική συνέλευση.

 

                      

                                                    Για το Δ.Σ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Ηλίας Κιούλος                                                                                            Ζωή Πάσιου

.