ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Θ. ΦΩΤΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ 25.07.2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                 Αθήνα 25/7/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                         ΑΠ: 25

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

Φαξ: 2103221589                                 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                         

                                                                        ΠΡΟΣ: Την Αν. Υπουργό Εργασίας

                                                                        Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                                                        κ. Θ. Φωτίου

 

Κυρία Υπουργέ,

Για το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης Πολιτών (ΙΡΙΔΑ) καθώς και της στελέχωσης αυτού από συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, έχουμε ζητήσει με το α.π.19/8-6-2017 έγγραφό μας συνάντηση μαζί σας. Παρότι το γραφείο σας δεσμεύτηκε για τη συνάντηση, αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Επειδή τα προβλήματα της στελέχωσης του Κέντρου δεν έχουν μέχρι σήμερα επιλυθεί, όπως οι ίδιοι οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας επισημαίνουν σε νέο έγγραφό τους προς τον Σύλλογό μας, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για συνάντηση και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

                                                                                       Για το Δ.Σ.

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                             ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ