ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 20.07.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                Αθήνα, 20-07-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                    

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, Τ.Κ. 10559 ΑΘΗΝΑ

Fax: 2103221589

Tηλ: 2131516296

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 26 Ιουνίου 2015, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία της χώρας μας περίοδο,  πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και στη συνέχεια ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων για την Ο.Σ.ΥΠ.Ε., οι οποίες και ολοκληρώθηκαν την 27 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ψηφοφορίας για την εκλογή των Οργάνων της Διοικήσεως, ο κάθε συνδυασμός έλαβε τους πιο κάτω αριθμούς ψηφοδελτίων και έδρες:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΚ            

185

4

ΑΡΣΥ            

141

3

ΔΑΚΕ

60

1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

25

1

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΚ

2

ΑΡΣΥ

1

 

Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΕΔΡΕΣ

ΠΑΣΚ            

175

9

ΑΡΣΥ            

133

7

ΔΑΚΕ

68

4

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

34

2

Κατόπιν της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας από κάθε συνδυασμό, οι παρακάτω τακτικοί:

 1. Από τον Συνδυασμό ΠΑΣΚ

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κιούλος Ηλίας

2. Μίχος Ανδρέας

3. Κούρκουλου Ελβίρα

4. Ξυγκάκη Αικατερίνη

 

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Γκούφας Αλέξανδρος

2. Καραγεωργίου Όλγα

 

Γ. Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

1. Κιούλος Ηλίας

2. Μίχος Ανδρέας

3. Κούρκουλου Ελβίρα

4. Ξυγκάκη Αικατερίνη

5. Κομποτιάτη Ιωάννα

6. Νέζης Γεώργιος

7. Καραγεωργίου Όλγα

8. Παπακίτσος Ευστάθιος

9. Μπισμπικοπούλου Ελένη

 

 1. Από τον Συνδυασμό ΑΡΣΥ

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μποσινάκος Νικόλαος

2. Εμμανουηλίδης Γεώργιος

3. Παπαδημητρίου Σταυρούλα

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Σταθοπούλου Θεοδώρα

Γ. Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

1. Μποσινάκος Νικόλαος

2. Εμμανουηλίδης Γεώργιος

3. Παπαδημητρίου Σταυρούλα

4. Κούρεντα Έλυα

5. Ντάτη Πανωραία

6. Φιλιππίδου Ειρήνη

7. Τοπαλιάν Γιάννης

 

 1. Από τον Συνδυασμό ΔΑΚΕ

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μπακέας Σταύρος

Β. Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

1. Μπακέας Σταύρος

2. Πάσιου Ζωή

3. Κομινέα Αγγελική

4. Αλεξάκης Γρηγόριος

 

 1. Από τον Συνδυασμό ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πέντας Γιάννης

Β. Για Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

1. Πέντας Γιάννης

2. Ζορμπάς Παναγιώτης

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Ηλία Κιούλου προς τα εκλεγέντα μέλη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό του Συλλόγου,  πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση την 15.07.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, και έπειτα από την παραίτηση του εκλεγέντος τακτικού μέλους Ξυγκάκη Αικατερίνης, τη θέση της οποίας έλαβε το 1ο αναπληρωματικό μέλος Κομποτιάτη Ιωάννα, τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως ακολούθως:

 1. Κούρκουλου Ελβίρα, ως Πρόεδρος
 2. Μίχος Ανδρέας, ως Αντιπρόεδρος
 3. Μπακέας Σταύρος, ως Γεν. Γραμματέας
 4. Κομποτιάτη Ιωάννα, ως Ταμίας
 5. Κιούλος Ηλίας,
 6. Μποσινάκος Νίκος,
 7. Εμμανουηλίδης Γεώργιος
 8. Παπαδημητρίου Σταυρούλα και
 9. Πέντας Γιάννης, ως μέλη

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην κορυφαία για τη δημοκρατία στο χώρο εργασίας μας συλλογική διαδικασία και διαβεβαιώνουμε όλους τους συναδέλφους μας ότι θα υπηρετήσουμε και θα υπερασπιστούμε με σθένος, συνέπεια και αποφασιστικότητα τα συλλογικά μας συμφέροντα.    

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

.