ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

           

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                                        Αθήνα 26 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 28  Μαΐου 2015 και ώρα 12.30΄

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Σταδίου 29)

κινητοποίηση για τη σωτηρία των ασφαλιστικών μας Ταμείων

           

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Κοινωνία και εργαζόμενοι έχουμε μέχρι σήμερα υποστεί τις καταστροφικές πολιτικές της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, της αποσάθρωσης των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Πολιτικές που κατεδάφισαν το κοινωνικό κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δεν οδήγησαν πουθενά, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται σήμερα η αξιοπρέπεια και η ίδια η επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων που δούλεψαν επί δεκαετίες πληρώνοντας στο ακέραιο τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Το Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων), το Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), στο οποίο εντάχθηκε το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το Τ.Π.Δ.Υ. (Εφάπαξ) όπως και όλα τα μεγάλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση σήμερα να αναλάβει τις ευθύνες της και να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, θεσπίζοντας μόνιμη-νομικά κατοχυρωμένη- κρατική χρηματοδότηση.

Την  Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 η Ε. Ε. της ΑΔΕΔΥ κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12.00΄ μέχρι τη λήξη του ωραίου λειτουργίας των υπηρεσιών και μας καλεί σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ώρα 12.30΄).  Επιτροπή από εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ και των Φορέων θα συναντηθεί με τον Αν. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης στη 1.00 μμ.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καλεί όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους μας και όλους τους Συναδέλφους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συμμετέχουν μαζικά στην ανωτέρω κινητοποίηση.

 

Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ

 

.