ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ, ΑΘΗΝΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος ΑΔΕΔΥ

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                                        Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, συναντήθηκε με την  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, με σκοπό την ενημέρωση του συλλογικού μας οργάνου από την Πολιτική Ηγεσία για τα ζητήματα του Υπουργείου μας και για την επιδιωκόμενη αναδιοργάνωση (νέος οργανισμός). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία και της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανούς Φωτίου.

Αρχικά, η Ομοσπονδία μας εξέφρασε  τη διαμαρτυρία της  για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική και παρουσίασε  τις θέσεις της, τόσο για τις εργασιακές σχέσεις όσο και για τον Οργανισμό και τα προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, όπως αυτές αποτυπώνονται και στα σχετικά Ψηφίσματα του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. της  9ης και 10ης Νοεμβρίου 2016. Η Υπουργός διατύπωσε τις γνωστές θέσεις της σημερινής Κυβέρνησης για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, ενώ σε ότι αφορά τον Οργανισμό του Υπουργείου δεσμεύτηκε να μας επιδώσει έως την 20.01.2017 το σχέδιο του νέου οργανογράμματος καθώς και τη σχετική έκθεση του ILO.

Από την επίσπευση της διαδικασίας κατάρτισης του νέου Οργανογράμματος και του σχεδίου Π.Δ. που θα ολοκληρωθεί μέχρι την 15.02.2017, μας δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες και ερωτηματικά για τη σοβαρότητα του σχετικού εγχειρήματος, καθόσον αφενός οι εργασίες της ειδικής ομάδας εργασίας για την επαναξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποί μας -κατ’ επιλογή της πολιτικής ηγεσίας-  έχουν παγώσει από τον Ιούλιο 2016 και αφετέρου στην κατάρτιση του νέου Οργανογράμματος δεν συμμετέχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Αν και θεωρούμε ότι το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο του ενός μηνός που μας δίδεται δεν επιτρέπει τη σοβαρή συζήτηση, εμείς επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε με θέσεις και προτάσεις, οι οποίες θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ληφθούν υπόψη από την Πολιτική μας Ηγεσία.

Επίσης, από την όλη συζήτηση, μας δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι στη σχεδιαζόμενη από την Πολιτική Ηγεσία δομική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, υποχωρούν αισθητά οι πολιτικές απασχόλησης και ανάσχεσης της ανεργίας, υπέρ των πολιτικών πρόνοιας, γεγονός που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

Ζητούμε για άλλη μια φορά από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, στις σχεδιαζόμενες αλλαγές του Οργανισμού του Υπουργείου μας, να λάβει υπόψη της τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, για μια δομική αναδιάρθρωση με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, τη διαφύλαξη του ενιαίου του Υπουργείου μας με τους πυλώνες της Εργασίας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Επιθεώρησης Εργασίας,  την ενίσχυση, των δομών κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου οργανωτικού μοντέλου (ΕΦΚΑ) στο οποίο εντάσσεται και το Δημόσιο, των πολιτικών απασχόλησης, ανάσχεσης της ανεργίας και του κοινωνικού κράτους.

Πέραν του θέματος του Οργανισμού, θέσαμε στην Υπουργό τα υπόλοιπα αιτήματα της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, ζητήσαμε:

  • Την ενιαία στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου με αξιοποίηση και του 3ου όροφου του κτιρίου της Σταδίου.
  • Την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες προσλήψεις και την διαρκή εκπαίδευση του υφιστάμενου.
  • Την αύξηση, του ποσοστού των προστίμων που διατίθεται στον Π/Υ του ΣΕΠΕ από 20% σε 30% και του ποσού των εξόδων κίνησης από 20€ σε 30€ ανά έλεγχο.
  • Την κατάργηση της επιβολής κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα και την αναμόρφωση των προστίμων για αδήλωτη εργασία σε ρεαλιστική και εφαρμόσιμη βάση.
  • Την ένταξη των αυτοτελών Τμημάτων και Ειδικών Γραμματειών στον κορμό του Υπουργείου (εντός των υφιστάμενων ή νέων Γενικών Δ/νσεων).
  • Την κατάρτιση Οργανισμών για τα Προνοιακά Ιδρύματα.

 

Σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, η μόνη ρητή διαβεβαίωση από την Υπουργό ήταν σχετικά με την πραγματοποίηση αιτήματος για νέες προσλήψεις στο ΣΕΠΕ, χωρίς ωστόσο να μας προσδιορίσει τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα.

 

 

                                                           

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ