Αναρτήσεις

Φεβ 21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ PSI – PUBLIC SERVICE INTERNATIONAL ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι επιστολή της PSI - PUBLIC SERVICE INTERNATIONAL προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου σχετικά με τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. www.osype.gr/omo/files/EPISTOLI_PSI.pdf Δείτε επίσης την ιστοσελίδα της PSI www.world-psi.org.
Φεβ 21

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (EPSU) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το link που ακολουθεί οδηγεί στην ιστοσελίδα της EPSU - European Federation of Public Services Union (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα), σε θέματα σχετικά την παρούσα οικονομική κρίση, τον περιορισμό του δημοσίου τομέα και τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. www.epsu.org/r/447.
Φεβ 19

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Συνεδρίαση 14ης Ιανουαρίου 2010      www.osype.gr/omo/files/14_01_2010.pdf 2. Συνεδρίαση 21ης Ιανουαρίου 2010     www.osype.gr/omo/files/21_01_2010.pdf 3. Συνεδρίαση 28ης Ιανουαρίου 2010     www.osype.gr/omo/files/28_01_2010(1).pdf.
Φεβ 07

LABOR INSPECTION IN EUROPE: UNDECLADED WORK, MIGRATION, TRAFFICKING

Το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο κείμενο στο οποίο οδηγεί ο παρακάτω σύνδεσμος είναι έκδοση  2010 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αφορά την αδήλωτη εργασία, τη μετανάστευση και το trafficking. labordoc.ilo.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi.