ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ 07.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                               Αθήνα,  7/2/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8

10559 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2131516296

            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρά τις τυμπανοκρουσίες της για διαφάνεια, νομιμότητα, εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα, συντηρεί το καταδικασμένο μοντέλο διακυβέρνησης που προάγει την ευνοιοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις και το κομματικό κράτος.

Η υπόσχεση για «μεγάλη ριζοσπαστική αλλαγή» στη Δημόσια Διοίκηση με ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, δε φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με  Απόφαση της Υπουργού Εργασίας κ. Αχτσιόγλου (Απόφαση 1060/Δ9.341/2016 – ΑΔΑ:Ω50I465Θ1Ω-ΗΒΙ), καθορίστηκαν μια ειδική διαδικασία και τα κριτήρια, για την επιλογή Προϊσταμένων των δύο (2) νέων Διευθύνσεων (Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και Καταπολέμησης της Φτώχειας), που συστάθηκαν με το Ν. 4445/2016, καθώς επίσης και των τριών (3) Τμημάτων τους και Υπαλλήλων αυτών, καταστρατηγώντας κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σύμφωνα με την Απόφαση, η επιλογή των Προϊσταμένων των ανωτέρω Διευθύνσεων θα γίνει από την Υπουργό, η επιλογή των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των Υπαλλήλων θα γίνει από μια Πενταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, τους Προϊσταμένους των δύο νέων Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τόσο η εν λόγω διαδικασία όσο και τα κριτήρια είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4369/2016, όπου καθορίζεται ο νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων στη Δημόσια Διοίκηση και στον ισχύον υπαλληλικό κώδικα Ν. 3528/2007 και είναι προφανές ότι μεθοδεύεται προκλητικά η διεύρυνση της εκλογικής πελατείας και η πλήρης εξάρτηση από το κομματικό κράτος στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

Πώς άλλωστε να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι οι δυο νέοι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων μόλις επιλεγούν και τοποθετηθούν από την Υπουργό, η πρόσφατα τοποθετηθείσα Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του τομέα Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου (η οποία σημειωτέον ήταν αποσπασμένη από τον ΟΑΕΔ στο γραφείο της Αναπλ. Υπουργού κ. Φωτίου),  η Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο, θα επιλέξουν προϊσταμένους τμημάτων και υπαλλήλους;

Επίσης, ενώ στον ν.4369/2016 προβλέπεται θητεία τριών ετών στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, η εν λόγω απόφαση δεν προβλέπει λήξη θητείας.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου για την Απόφασή της να παρεκκλίνει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στο Δημόσιο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αντί να στοχεύει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου μας μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής Προϊσταμένων, όπου προάγεται η νομιμότητα και η διαφάνεια στην όλη διαδικασία, επιδεικνύει παλαιοκομματική αντίληψη και αντιμετωπίζει το χώρο του Υπουργείου μας ως λάφυρο εξουσίας.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΑΣ,  που έχει ως επιδιωκόμενο σκοπό, την ενίσχυση του κομματικού κράτους, τη χειραγώγηση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος, την αυθαιρεσία, αναξιοκρατία και στρέβλωση κάθε έννοιας αντικειμενικής και δίκαιης κρίσης.

 ΚΑΛΟΥΜΕ την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αναλάβει τις ευθύνες της, να ανακαλέσει την Απόφασή της και να αξιοποιήσει αξιοκρατικά και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και ολοκληρωτικές αντιλήψεις, το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου μας.

Ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο, θα αντιδράσουμε σε τέτοιες μεθοδεύσεις συλλογικά, μαχητικά και με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την προάσπιση του κύρους της Δημόσιας Διοίκησης και του δημοσίου συμφέροντος.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας