ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 10.10.2016 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                           Αθήνα  10 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

Φαξ: 2103221589                                                          

                                                                                                           

 

 Αγαπητές/οι Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Όπως ήδη γνωρίζετε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με επιστολή του γνώρισε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο τις βασικές μας θέσεις αναφορικά με τρία καίρια ζητήματα που απασχολούν την ΚΥ του Υπουργείου και το ΣΕΠΕ και αφορούν πρώτον την εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και το Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (ΣΕΟΜ) στο ΣΕΠΕ,  δεύτερον την αρχική ειδική εκπαίδευση των νέων Επιθεωρητών Εργασίας και τρίτον την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 6/10/2016 μεταξύ του ΔΣ του Συλλόγου μας και του Υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ κ. Σούκου,  συζητήθηκαν όλα τα παραπάνω. Το ΔΣ υποστήριξε τις θέσεις και τις απόψεις για τα θέματα, όπως αυτές αναλυτικά έχουν καταγραφεί και στην επιστολή.

Ο Υπουργός και ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ  παραδέχτηκαν ότι τα πληροφοριακά συστήματα (κυρίως το ΟΠΣ) έχουν σοβαρά προβλήματα και αδυναμίες τόσο στο σχεδιασμό τους όσο και στην εφαρμογή τους και θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε σε κάθε περίπτωση η χρήση αυτών να μην βλάψει  την κοινωνική φυσιογνωμία και χρησιμότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, παραδέχτηκαν ότι πρόκειται για πολύπλοκα και δύσχρηστα συστήματα και ότι υπολείπονται των πραγματικών αναγκών του ΣΕΠΕ για απλούστευση και οργάνωση των διοικητικών διαδικασιών.  

Η Πολιτική Ηγεσία δεσμεύτηκε ότι για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τους και έως ότου γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις, θα δοθεί παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή τους, εξασφαλίζοντας επαρκείς περιόδους πιλοτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας. Για τα ανωτέρω ο Ειδικός Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι με εγκύκλιο θα δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες, διευκρινίσεις και κατευθύνσεις προς τους εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε.

Επίσης, η πολιτική ηγεσία διαβεβαίωσε ότι θα ενισχυθούν με στελεχιακό προσωπικό οι  υπηρεσίες της Πληροφορικής και θα διασφαλίσει την αναγκαία οριζόντια εκπαίδευση στα νέα πληροφοριακά συστήματα.

Αναμένουμε από την Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί και άμεσα να δώσει λύσεις στα προβλήματα με συγκεκριμένες ενέργειες ώστε οι ανωτέρω διαβεβαιώσεις να μην αποτελέσουν «κενό γράμμα». Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος μας εκπροσωπώντας του εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε. θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων.

 

Συνάδελφοι/σες

Στο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την πραγματοποίηση της αρχικής ειδικής εκπαίδευσης των νέων Επιθεωρητών Εργασίας στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, εκφράσαμε για άλλη μια φορά την κάθετη αντίθεσή μας και ζητήσαμε να αναθεωρήσει την απόφασή του επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η αρχική  εκπαίδευση πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες – δομές του Υπουργείου μας (ΚΥ και Σ.ΕΠ.Ε.) ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και ουσιαστική εκπαίδευση στις διαδικασίες ελέγχου, εργατικής διαφοράς και συμφιλίωσης.  Αν και ο Υπουργός φάνηκε να επιμένει στην απόφασή του, ζήτησε προτάσεις και βελτιώσεις επί της ήδη υπογραφείσας υπουργικής απόφασης. Ο Σύλλογος επιμένει και προτείνει στον Υπουργό να εφαρμόσει τις ΥΑ 4431/165/26-03-2012 (Β’ 1179) και ΥΑ 9409/147/02-04-2013 (Β΄860)], οι οποίες ρυθμίζουν επαρκώς το θέμα της αρχικής εκπαίδευσης.

Για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ εκφράσαμε για άλλη μια φορά στην Πολιτική Ηγεσία την κάθετη αντίθεσή μας για τις «παράλληλες» ενέργειες της με ξεχωριστές και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε συστάσεις επιτελικών δομών και σε σχεδιασμό νέων ειδικών γραμματειών και όχι μόνο, εκτός τελικά της διακηρυσσόμενης  ενιαίας διαδικασίας αναδιάρθρωσης του Οργανισμού. Επίσης, τονίσαμε ότι οι αναγκαίες βελτιώσεις του υπάρχοντος Οργανισμού πρέπει να γίνουν αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας έκδοσης προεδρικού διατάγματος και όχι νομών! Από την πλευρά της η Πολιτική Ηγεσία για άλλη μια φορά δεν ξεκαθάρισε τη θέση της επί του θέματος.

                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ