ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ 21.07.2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                           Αθήνα  21/7/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2131516296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Όπως ήδη γνωρίζετε εδώ και ορισμένο χρονικό διάστημα επιδιώκεται η εκ νέου και «από μηδενικής βάσης» (σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας), συζήτηση για την επαναξιολόγηση του Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Υπουργείου μας. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας και ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις της ΚΥ να κάνουν αποτίμηση του ήδη υπάρχοντος Οργανισμού. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία στη διαδικασία αυτή δεν είχε ζητήσει τη συμμετοχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΕΠΕ με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών (συνολικά 17 Διευθύνσεις).

Πρόσφατα, οι αποτιμήσεις αυτές αναρτήθηκαν σε μια ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας καλούνται όλοι οι συνάδελφοι από Κεντρική Υπηρεσία και Σ.ΕΠ.Ε. να συμμετέχουν στη διαβούλευση καταθέτοντας τα σχόλια και τις απόψεις τους. 

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις 30/6/2016. Είναι ήδη γνωστές οι ομόφωνες αποφάσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες κοινοποιούνται με το από 22/4/2016 έγγραφό της στον Υπουργό Εργασίας και Γενικό Γραμματέα.    

Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε προς πάσα κατεύθυνση τις βασικές θέσεις του Συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας μας (ΟΣΥΠΕ) για το θέμα αυτό, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας επιβάλλεται να είναι αλληλένδετο, αλληλέγγυο και εναρμονισμένο με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ έχουν σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ τους και λειτουργούν συμπληρωματικά για τη χάραξη, θεσμοθέτηση, εφαρμογή και έλεγχο των πολιτικών εργασίας και εν γένει των εργασιακών σχέσεων προς όφελος της κοινωνίας και των Πολιτών. Συνεπώς, η σημερινή μορφή του Σ.ΕΠ.Ε., ως Σώμα που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και στο οποίο προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, αφενός εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, αφετέρου προσδίδει στο Σ.ΕΠ.Ε. την απαραίτητη επιχειρησιακή ευελιξία και ετοιμότητα.  Παράλληλα εργαζόμαστε για την εξάλειψη των δυσλειτουργιών, των επικαλύψεων, της γραφειοκρατίας και γενικά των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης.

Μέσα στο σημερινό δύσκολο πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το ΣΕΠΕ χρειάζεται πραγματική και ουσιαστική στήριξη, ανθρώπινο δυναμικό, εκσυγχρονισμό υποδομών, πιστώσεις, εκπαίδευση, νομική προστασία, ευέλικτα εργαλεία, απλούστευση διαδικασιών. Χρειάζεται πολιτική βούληση, ορθές πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις και όχι αποφάσεις και ιδεοληπτικές εμμονές που θα αποτελέσουν την ταφόπλακά του.

 1. Πέραν του ανωτέρω, σε οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγή της οργανωτικής δομής του Υπουργείου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • Καμία περεταίρω μείωση/συγχώνευση δομών.
 • Καμία περαιτέρω μείωση του αριθμού των οργανικών θέσεων εργασίας.
 • Επανόρθωση των αστοχιών του Π.Δ. 113/2014 (επαναλειτουργία περιφερειακών τμημάτων ΣΕΠΕ, επαναφορά της Γεν. Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας, κ.α.)
 • Μείωση των γενικών γραμματέων και των πολιτικών γραφείων.
 • Συστέγαση όλων των υπηρεσιών της ΚΥ και της ΚΥ του ΣΕΠΕ.
 1. Ειδικά όσον αφορά στην πολιτική πρόταση του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, τη μόνη πολιτική πρόταση που μέχρι στιγμής έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβούλευσης, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Μας βρίσκουν εν μέρει σύμφωνους θέσεις και προτάσεις όπως:

 • Οι στοχευμένοι, ποιοτικοί και συστηματικοί έλεγχοι και η ενδυνάμωση της συμφιλιωτικής διαδικασίας.
 • Η σύσταση νομικού τμήματος στο ΣΕΠΕ είναι αναγκαία υπό την προϋπόθεση ότι θα στελεχωθεί από Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μόνο.

 

Υπάρχουν όμως σημεία στην πολιτική πρόταση του Ειδικού Γραμματέα για τις οποίες ο Σύλλογός μας έχει διαφορετικές θέσεις και ουσιαστικές διαφωνίες, οι οποίες έχουν ως εξής:

 •   Η ενοποίηση των Διευθύνσεων Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και τη λειτουργία τους ως κοινές διευθύνσεις από συμβούλια διευθυντών. Εκτιμούμε ότι η επιβολή μιας τέτοιας διοικητικής δομής αφενός βρίσκεται στην κατεύθυνση της νέας «κοπτοραπτικής» μνημονιακής λογικής της κυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για περαιτέρω μείωση δομών και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, άλλωστε αυτό διαπιστώνεται και από το σχεδιασμό του ΥΔΜΗΔ για τη συγχώνευση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης. Αφετέρου θεωρούμε ότι το οργανωτικό αυτό σχήμα εν τη γενέσει του είναι αποτυχημένο και διοικητικά μη εφαρμόσιμο διότι πρόκειται για Υπηρεσίες με διακριτούς ρόλους, καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Επίσης, όλοι γνωρίζετε ότι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Επιθεωρήσεων Εργασίας, κοινωνικοί και τεχνικοί, ασκούν όχι μόνο διοικητικές αρμοδιότητες αλλά κυρίως ασκούν επιχειρησιακό έργο. Επομένως οποιαδήποτε σκέψη για ενοποίηση φαντάζει αδύνατη και αναποτελεσματική, καθόσον στην εποχή της εξειδίκευσης δεν μπορούν οι Υπηρεσίες μας να μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της οικονομίας κλίμακας.

 • Η διενέργεια ελέγχων με μικτά κλιμάκια προβλέπονται και ήδη πραγματοποιούνται. Εκτιμούμε ότι η ποσοτική αύξηση του αριθμού των ελέγχων σε συνεργασία με πολλά ελεγκτικά σώματα δεν είναι δυνατόν να συμβάλει ούτε στη διενέργεια υψηλής ποιότητας ελέγχων ούτε στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών σωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την πολλαπλότητα και την ανομοιογένεια των θεματικών αντικειμένων ελέγχου και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους.

 

 • Όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας των συναδέλφων τονίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες και κανόνες που ορίζονται στη δημόσια διοίκηση σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, οι οποίες διασφαλίζουν τη νομιμότητα και τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Δεν βρίσκουμε το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να εφευρεθεί κάτι επιπλέον για εμάς. Τη στιγμή μάλιστα που λειτουργεί η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών, αρμόδια να λύσει εξειδικευμένα ζητήματα στην ελεγκτική διαδικασία, όπου υπάρχουν ζητήματα εντοπιότητας και συγγενούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 • Η προτεινόμενη θεσμοθέτηση – στην περίπτωση της αδήλωτης εργασίας- της διακριτικής ευχέρειας του εργοδότη για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με εργαζόμενο (αδήλωτο) αντί καταβολής προστίμου ή σύναψη σύμβασης με παράλληλη μείωση του προστίμου μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, θεωρούμε ότι δε θα συμβάλλει στο περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής αντιθέτως ενδέχεται να οδηγήσει σε έξαρση του φαινομένου.
 1. Ο επανακαθορισμός, ο εξορθολογισμός αλλά και οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πεδίο των κυρώσεων τόσο της δέσμιας αρμοδιότητας όσο και του υπολογισμού αυτών (αλγόριθμος) – αν και δεν αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και εν γένει των παρανομιών στην αγορά εργασίας – εντούτοις απαιτείται να σχεδιαστούν και να θεσμοθετηθούν κατόπιν συντονισμένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης ώστε να δοθεί επιτέλους μια υπεύθυνη λύση. Ο Σύλλογός μας έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη τα ανωτέρω, καθόσον οι θεσμικές αστοχίες δεν προάγουν το ρόλο και την αποτελεσματικότητα του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα διακυβεύουν την ασφάλεια των συναδέλφων επιθεωρητών εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Όπως ήδη γνωρίζετε, πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας είναι η επαναφορά της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Η συγχώνευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΝΑΔ με την αντίστοιχη του Υπουργείου Παιδείας και η υπαγωγή της στο Υπουργείο Οικονομίας, καθιστά δυσχερή τον συντονισμό κατά την κατάρτιση, υλοποίηση και χρηματοδότηση των αναγκαίων δράσεων στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης, της ανάσχεσης της ανεργίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται χρονική υστέρηση και κίνδυνος απώλειας πολύτιμων, ειδικά κατά την τρέχουσα συγκυρία, χρηματοδοτικών πόρων.

Αντί του ανωτέρω, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, με πρόσφατο νόμο, προέβη στη σύσταση τριών νέων επιτελικών δομών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχωρώντας σε περαιτέρω κατακερματισμό των Υπηρεσιών μας στη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ζητούμε από την Πολιτική Ηγεσία την επαναφορά όλων των Υπηρεσιών μας στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Με γνώμονα αυτό, ζητούμε ο σχεδιασμός των οργανωτικών δομών των νέων επιτελικών υπηρεσιών καθώς και η στελέχωση αυτών, να γίνουν προς την κατεύθυνση της ορθής αξιοποίησης του συνόλου των υπαλλήλων του Υπουργείου που υπηρετούν ήδη στις υπάρχουσες επιτελικές υπηρεσίες και οι οποίοι κατέχουν άρτια τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία. Χωρίς να αποτελεί συντεχνιακή αντίληψη, είμαστε κατηγορηματικοί για την πλήρη αξιοποίηση των Υπαλλήλων του Υπουργείου μας στη στελέχωση σ’ όλες τις θέσεις και των θέσεων ευθύνης ώστε να παραμείνει η τεχνογνωσία στους κόλπους του Υπουργείου και βέβαια απέναντι στα τερτίπια της πολιτικής ηγεσία που σπεύδει σε «πρόωρες» και επιλεκτικές τοποθετήσεις.  Πρώτο μέλημα της διοίκησης αλλά και δικό μας θα πρέπει να είναι η καταξίωση, η ανάπτυξη και η επαγγελματική εξέλιξη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου του Υπουργείου.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογός μας δε είναι αντίθετος σε διαδικασίες πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου. Όμως αναμένουμε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να γίνει σοβαρή διαβούλευση για τον οργανισμό του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ και να μας γνωρίσει – κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα – πιο είναι το πολιτικό της όραμα, οι προτεραιότητες, οι στόχοι για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κοινωνία και στον Κόσμο της Εργασίας, ούτως ώστε και οι παρεμβάσεις/προτάσεις/τοποθετήσεις των συναδέλφων να έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Για άλλη μια φορά ζητούμε από την Πολιτική Ηγεσία να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τα ανωτέρω και να προβεί στις αναγκαίες παρεμβάσεις με πολιτική και κοινωνική υπευθυνότητα. 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ