ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ – 12ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος ΑΔΕΔΥ

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                                        Αθήνα 14 Ιουλίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,  σε αίθουσα του ξενοδοχείου STANLEY, το 12ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΣΥΠΕ., το οποίο ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ.

Στις διαδικασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν 32 Σύνεδροι – Αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μέλη της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. (Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Σύλλογος Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων).

Σύμφωνα με το Πρακτικό Αρχαιρεσιών και το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

α) Για την εκλογή οργάνων Διοίκησης και  Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 32 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έγκυρα 31 και άκυρα 1.

β) Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ  βρέθηκαν 32 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έγκυρα 27 και λευκά 5.

Έπειτα από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προτίμησης για κάθε συνδυασμό και κάθε υποψήφιο τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. Ο Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 13 ψήφους και εκλέγει 4 μέλη. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΚΙΟΥΛΟΣ Ηλίας, 2) ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Βασίλειος, 3) ΜΙΧΟΣ Ανδρέας, 4) ΞΥΓΚΑΚΗ Αικατερίνη. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΜΑΥΡΙΔΟΥ Γεωργία, 2) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Όλγα, 3) ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ Ευστάθιος, 4) ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ Ελβίρα, 5) ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης.
  2. Ο Συνδυασμός ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ έλαβε 5 ψήφους και εκλέγει 1 μέλος.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:  ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ Νικόλαος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταυρούλα, 2) ΚΟΥΡΕΝΤΑ Ελευθερία, 3) ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Ειρήνη, 4) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος.

Διεξήχθη κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων Μποσινάκου Νικολάου και Παπαδημητρίου Σταυρούλας (από την οποία αναδείχθηκε ο πρώτος) και μεταξύ Κούρεντα Ελευθερίας και Φιλιππίδου Ειρήνης (από την οποία αναδείχθηκε η πρώτη).

  1. Ο Συνδυασμός ΔΑΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ έλαβε 5 ψήφους και εκλέγει 2 μέλη. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΠΑΣΙΟΥ Ζωή, 2) ΚΟΜΙΝΕΑ  Αγγελική. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΑΛΕΞΑΚΗΣ Γρηγόρης, 2) ΜΠΑΚΕΑΣ Σταύρος.
  2. Ο Συνδυασμός ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ έλαβε 6 ψήφους και εκλέγει 2 μέλη. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Παντελής, 2) ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΠΑΠΑΖΛΙΩΤΗΣ Στυλιανός, 2) ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος.
  3. Ο Συνδυασμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έλαβε 2 ψήφους και δεν εκλέγει  μέλη.

 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Ο Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 13 ψήφους και εκλέγει 2 μέλη. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη και 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μάρθα.
  2. Ο Συνδυασμός ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ έλαβε 5 ψήφους και εκλέγει 1 μέλος. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΝΤΑΤΗ Πανωραία. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: ΤΟΠΑΛΙΑΝ Ιωάννης.

 

Γ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

  1. Ο Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έλαβε 13 ψήφους και εκλέγει 1 μέλος. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΚΙΟΥΛΟΣ Ηλίας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: ΜΙΧΟΣ Ανδρέας.
  2. Ο Συνδυασμός ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ έλαβε 12 ψήφους και εκλέγει 1 μέλος. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταυρούλα. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) ΚΟΥΡΕΝΤΑ Ελευθερία και 2) ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ Νικόλαος.
  3. Ο Συνδυασμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έλαβε 2 ψήφους και δεν εκλέγει  μέλη.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία καταμέτρησης βρέθηκε ψηφοδέλτιο της ΑΡΣΥ σκισμένο, το οποίο καταμετρήθηκε ως άκυρο.  Υποβλήθηκε από την ΑΡΣΥ σχετική ένσταση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε ομόφωνα.

Λόγω της ισοψηφίας ΔΑΚΕ και ΑΡΣΥ για τις διανεμόμενες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, διεξήχθη κλήρωση και αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ, η οποία και έλαβε την επιπλέον έδρα.

Κατόπιν των αρχαιρεσιών του 12ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε.  της 24ης Ιουνίου 2016, στην Αθήνα την 14 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντα Συμβούλου κ. Ηλία Κιούλου, συνήλθαν στο γραφείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.)  επί της οδού Δραγατσανίου 8, στον 5ο όροφο, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., με μοναδικό θέμα τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατανομή των θέσεων του Προεδρείου σύμφωνα με το Καταστατικό.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία κατατέθηκαν υποψηφιότητες για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού,  το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα:

– Ως Πρόεδρο τον Κιούλο Ηλία.

– Ως Α΄ Αντιπρόεδρο τον Βασίλειο Κουλούρη.

– Ως Β΄ Αντιπρόεδρο την Ζωή Πάσιου.

– Ως Γεν. Γραμματέα, τον Ανδρέα Μίχο.

– Ως Αναπληρωτή Γραμματέα τον Παντελή Παρασκευά.

– Ως Ταμία τον Νικόλαο Μποσινάκο.

– Ως Έφορο Ειδ. Εκδηλώσεων την Αικατερίνη Ξυγκάκη.

            Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:                                       Ηλίας Κιούλος

Α΄ Αντιπρόεδρος:                           Βασίλειος Κουλούρης

Β΄ Αντιπρόεδρος:                          Ζωή Πάσιου

Γεν. Γραμματέας:                           Ανδρέας Μίχος

Αναπλ. Γραμματέας:                      Παντελής Παρασκευάς

Ταμίας:                                             Νικόλαος Μποσινάκος

Έφορος Ειδ. Εκδηλώσεων:           Αικατερίνη Ξυγκάκη

Μέλη:                                               Γεώργιος Κοζυράκης

                                             Αγγελική Κομινέα

             

Στο Προεδρείο του νέου ΔΣ συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις, γεγονός που χαιρετίστηκε από όλα τα μέλη καθώς αναγνωρίζεται ότι αποτελεί βάση και εφόδιο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη δράση της Ομοσπονδίας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ