ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ, ΑΘΗΝΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 – ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

           

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

 

Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016

                                                                         

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στο Σχέδιο Νόμου για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» που κατατέθηκε στην Βουλή στις 7/10/2016 και συζητείται ήδη στις αρμόδιες Επιτροπές, υπάρχει η παρακάτω διάταξη (παρ. 3 του αρ.52): 

 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται Τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Τα Τμήματα αυτά στελεχώνονται με μετακίνηση προσωπικού του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων φορέων εποπτείας του Υπουργείου που κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»

Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει την δυνατότητα της παράκαμψης της διαδικασίας κατάρτισης μέσω Προεδρικού Διατάγματος του Οργανογράμματος του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε.. Μάλιστα παρέχεται πάγια εξουσιοδότηση με ΚΥΑ να ανοίγουν Τμήματα ανά την επικράτεια χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 4178/2013 και να μεταφέρεται προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας σ’ αυτά τα τμήματα με πιθανές αμφισβητούμενες και ασαφείς διαδικασίες.

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις ουδέποτε τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, ούτε τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων Υπηρεσιών και των συνδικαλιστικών οργάνων.

Η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας μόλις ενημερώθηκαν για το θέμα αυτό, ενήργησαν άμεσα και προκάλεσαν μια σειρά από συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία, δηλαδή  με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, και σήμερα συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο.

Από την πλευρά μας στις συναντήσεις επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις  που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διάταξη τόσο στη λειτουργία όσο και στην οργανωτική δομή του ΣΕΠΕ, και ότι αφήνει μια «ανοιχτή» πόρτα σε μελλοντικές αυθαιρεσίες. Παράλληλα, ζητήσαμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης,  σημειώνοντας για πολλοστή φορά ότι οι Οργανισμοί γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες και με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.

Ο Υπουργός αποδέχτηκε την βασική μας θέση ότι ο Οργανισμός και οι τροποποιήσεις του πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με Προεδρικό Διάταγμα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα περιληφθεί στην εν λόγω διάταξη με νομοτεχνική βελτίωση. Επίσης, αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να συσταθούν νέες οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις / Τμήματα) χωρίς τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Κατά συνέπεια αυτό θα διορθωθεί κατά τη νομοθετική βελτίωση της διάταξης με την εξάλειψη της εν λόγω αναφοράς.

Τέλος, δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο να αιφνιδιάζονται οι εργαζόμενοι του Υπουργείου με διατάξεις οργανωτικού χαρακτήρα που δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση τουλάχιστον με τα συνδικαλιστικά Όργανα του χώρου.

 

 

           

 

                                             

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ