ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Στηρίζουμε το

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Στις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια  θα ολοκληρωθούν  με την ψηφοφορία το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016. Ήδη, το εκλογικό υλικό έχει αποσταλεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου στα Τμήματα Κοινωνικής και Τεχνικής Επιθεώρησης καθώς και στα Προνοιακά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα εκτός Αττικής και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας μέσω αλληλογραφίας. Στην σχετική εγκύκλιο 43293/Δ9.11289/26-9-2016 (παρ.5) που έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί σε όλες τις Υπηρεσίες, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ψηφοφορίες με αλληλογραφία.

Επισημαίνουμε  ότι:

  • Σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί.
  • Ψηφοδέλτιο συνδυασμού χωρίς σταυρό είναι άκυρο.
  • Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης

Επίσης, ότι η  ταχυδρόμηση των ειδικών φακέλων πραγματοποιείται από κάθε υπάλληλο μεμονωμένα (όχι ομαδικοί φάκελοι) το ταχύτερο δυνατόν και επί αποδείξει (συστημένη αποστολή). Φάκελοι που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της ψηφοφορίας θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δε λαμβάνονται υπόψη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι υποχρεωτική.

Συναδέλφισσες,-οι,

Οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν είναι μόνο υποχρεωτικές σύμφωνα με το νόμο είναι κυρίως σημαντικές για το είδος και την ποιότητα της συμμετοχής μας ως υπαλλήλων σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την υπηρεσιακή μας κατάσταση αλλά και την γενικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία θα συγκροτηθούν, με θητεία από 1/2017-12/2018 , θα έχουν να επιτελέσουν ένα κεντρικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση.

  • Θα είναι τα πρώτα που θα κληθούν να φέρουν σε πέρας την διαδικασία κρίσεων για θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4369/2016,
  • Θα διαπεραιώσουν το σημαντικό θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα.
  •  θα συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας (μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις) που προωθούνται με σχετικά Σχέδια Νόμου που προωθείται προς Ψήφιση.
  • Οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα προκύψουν από τις συγκεκριμένες εκλογές θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου μας.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα αναδειχθούν από αυτές τις εκλογές θα εκπροσωπήσουν τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα Προνοιακά Ιδρύματα.

Δυστυχώς, εκκρεμεί από το 2012, το πρόβλημα της μη κατάρτισης Οργανισμών των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εκπροσώπηση χιλιάδων εργαζομένων από ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αγνοεί τις ειδικές συνθήκες και τα πραγματικά ζητήματα του κάθε φορέα αντί για το ορθό, δηλαδή της συγκρότησης ξεχωριστών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ανά Φορέα. Η αδράνεια αυτή της Διοίκησης με διαχρονική ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών , έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στους συναδέλφους μας στα Προνοιακά Ιδρύματα, καθώς εμποδίζονται πολλές υπηρεσιακές μεταβολές (π.χ μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, αποσπάσεις κ.α). Οι εκπρόσωποι μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο  έχουν επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε περίοδο, κατά την οποία η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ξανά αντικείμενο πειραματισμών, με εφαρμογή διαδικασιών για αξιολόγηση, στοχοθεσία, εσωτερική κινητικότητα, σχεδιασμό νέων οργανωτικών δομών χωρίς ουσιαστική  συνεργασία με τους εργαζόμενους και μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο παγώματος ή περικοπής των αποδοχών μας."

Με πρωτοβουλία της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Υπαλλήλων και κατόπιν ανοικτού καλέσματος προς όλους τους συναδέλφους συγκροτήθηκε το  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. Ένα Ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από συναδέλφους, με αναμφισβήτητη υπηρεσιακή επάρκεια, εντιμότητα, σοβαρότητα και χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ένα Ψηφοδέλτιο με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους σε θέματα που θα αφορούν συνολικά τη διοικητική διαδικασία και όχι μόνο την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

Πετύχαμε τη συμμετοχή  συναδέλφων που με τη συμμετοχή και τη στάση τους, σε συνεργασία με το αγωνιστικό και διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος και δυναμώνουν τη φωνή των εργαζομένων σε όλους τους τομείς της Διοίκησης, λειτουργώντας  με διαφάνεια ενεργειών και δράσης , ενημερώνοντας τακτικά και έγκαιρα  σχετικά με τις αποφάσεις και τις εν γένει ενέργειες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για όλα τα θέματα που δεν σχετίζονται με  προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Συνεχίζοντας την πετυχημένη προσπάθεια του 2015, όταν το Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο επιλέχτηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων μας και οι συνάδελφοι Κώστας Τσατσούλης, Ελένη Νοδάρα (ως αναπληρωματική) και Νίκος Στάβερης στο ΥΣ των ΙΔΑΧ εκπροσώπησαν επί ενάμιση περίπου χρόνιο επάξια, με εργατικότητα, συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στις συνεδριάσεις και αντικειμενικότητα το σύνολο των συναδέλφων, σας  καλούμε να στηρίξετε με την ψήφο σας το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ .

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Για το Υ.Σ. Μονίμων

Για το Υ.Σ. Ι.Δ.Α.Χ

ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης)

ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΔΕΕΣ Πειραιά, Δυτ. Αττικής και Νοτ. Αιγαίου)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Κ.Κ.Π.Π Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης)

ΔΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

(Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΚΤ)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΣΕΠΕ – Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Σχέσεων)

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΣΕΠΕ – Τμήμα Υποστήριξης)

ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

(ΣΕΠΕ – Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Σχέσεων)

ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΣΕΠΕ – Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Σχέσεων)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Κ.Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία)

 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΑΥΕ Α’ Τομέα Δυτικής Αττικής)

 

ΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 (Κ.Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-Δ/νση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία)

 

ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΚΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής)

 

ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

(Κ.Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής)

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

(Σ.ΕΠ.Ε – Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιά, Δυτ. Αττικής και Νοτ. Αιγαίου)

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Κρήτης)

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

(Σ.ΕΠ.Ε. – Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας – Θράκης)

 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Κεντρικού Τομέα Πειραιά)

 

ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΑΥΕ Β’ Τομέα Αθηνών)

 

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Κοζάνης – Γρεβενών)

 

ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας)

 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών)

 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

( Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Σύρου)

 

ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

(Σ.ΕΠ.Ε. – ΤΕΕΣ Καβάλας)