ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΄΄, ΑΘΗΝΑ 31.03.2015