ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΄΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ΄΄ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ