ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Μετά από τρία σκληρά χρόνια σκληρών μνημονιακών νόμων, ανακατανομών θέσεων προσωπικού, διαθεσιμοτήτων, κινητικότητας δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε κανέναν και με καμία δικαιολογία να παίζει με τις θέσεις εργασίας μας. 

Και αυτό διατυπώθηκε ρητά, άμεσα και με σαφήνεια στην από 14-05-15 Ανακοίνωση της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Υπαλλήλων (ΑΡΣΥ).  Η αιφνίδια υποχρεωτική μετακίνηση συναδέλφων λόγω κατάργησης και μεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η συρρίκνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., και η ανακύκλωση των εναπομεινάντων επιθεωρητών μας βρίσκει αντίθετους!

Με την εν λόγω ανακοίνωση, αναδείξαμε την απειλή που υποκρύπτει μια τέτοια υπουργική απόφαση, παρέχοντας το δικαίωμα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία να αυξομειώνει τις θέσεις σε Διευθύνσεις και Τμήματα  προκαλώντας εν μια νυκτί υπηρεσιακές μετακινήσεις ή/και μεταθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναμέναμε από τα πρωτοβάθμια συλλογικά όργανα του χώρου μας να πράξουν το αυτονόητο. Να σταθούν στο πλευρό των συναδέλφων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, να τους υποστηρίξουν έμπρακτα, να προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις, να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις. 

Δυστυχώς, το προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείο Εργασίας δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων εκπροσωπώντας το σύνολο των εργαζόμενων παρά μόνο αρκέστηκε σε ένα ευχολόγιο που δίνει “άφεση αμαρτιών” στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία ονοματίζοντας την ανακατανομή θέσεων προσωπικού με Υπουργική Απόφαση ως ευέλικτο, αναγκαίο και αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία πρέπει να το χρησιμοποιεί με φειδώ. 

Συνάδελφοι, 

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία να δώσει άμεσα παράταση όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μετακίνησης για εκ νέου τοποθέτηση ως συνέπεια της ανωτέρω Υ.Α. ώστε να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαβούλευση έστω και τώρα και να αποσύρει την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 

Οι έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται να καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και σε εθελοντική αρχικά βάση, εφόσον πραγματοποιηθεί διάλογος με τα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου. 

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα σε κάλυψη όλων των οργανικών κενών σε όλη τη χώρα, με νέους Επιθεωρητές Εργασίας μέσω εθελοντικής κινητικότητας ή νέων προσλήψεων. 

Καλούμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους στους οποίους ανήκουν οι συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. να υποστηρίξουν τους συναδέλφους, να  τους καλύψουν με κάθε τρόπο, πολιτικό ή νομικό και να οργανώσουν την απαραίτητη συλλογική δράση ώστε να μην εξαναγκαστούν να υποβάλουν αίτηση για θέση που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν. 

Προτείνουμε κανείς συνάδελφος να μην υποβάλει αίτηση τοποθέτησης σε νέα θέση εφόσον δεν επιθυμεί να μετακινηθεί. 

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν. 

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία Υπαλλήλων 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

.