ΚΑΛΕΣΜΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ