ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

 04.06.2015

ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Σε πείσμα όσων παρατάξεων προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση ενόψει των εκλογών του Συλλόγου από τα πραγματικά προβλήματα του χώρου μας, εμείς για άλλη μια φορά θα επιμείνουμε στην ουσία

Αντιπαρερχόμαστε τις ανακοινώσεις-σεντόνια, με τις οποίες αγωνιωδώς προσπαθούν κάποιοι να προσπορίσουν εκλογικά οφέλη γενικεύοντας με προσωπικούς και αντισυναδελφικούς χαρακτηρισμούς, και εστιάζουμε στα μείζονα. Σε αυτά που η κριτική της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ απέναντι στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία είτε είναι ανεπαρκής, είτε κινείται στο στυλ: “Δεν το κάνετε καλά, ελάτε να σας δείξουμε εμείς πως γίνεται σωστά “η δουλειά”. Η προσέγγιση των τακτικών τους, διχάζει το Υπουργείο μας, με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται τα σοβαρά ζητήματα! 

ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΕΔΩ!!!

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Υπάρχουν σοβαρότατα και κρίσιμα θέματα στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο Υπουργείο μας. Όσο και να ανακατανεμηθούν οι υπηρετούντες, όσο και αν επιστρέψουν όλοι οι αποσπασμένοι στις οργανικές τους θέσεις, οι υπηρεσίες μας στο σύνολό τους (Σ.ΕΠ.Ε., ΚΥ Υπουργείου, Γ.Γ. Προνοιας, Διαχειριστικές) θα συνεχίσουν να έχουν 35-40% έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το επικείμενο κύμα συνταξιοδοτήσεων που θα επιτείνει περαιτέρω το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι υψίστης σημασίας και αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας.

 

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα απαιτείται από την πολιτική ηγεσία άμεση και αποτελεσματική λύση και όχι ημίμετρα που εντάσσονται δυστυχώς στη λογική της παλιάς κακής συνταγής όλων των Κυβερνήσεων:  “αποφασίζουμε και διατάσσουμε”. Τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αντιμετωπίζονται με διάλογο και επικοινωνία με τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν αποτελούν μηχανολογικό εξοπλισμό ή έπιπλα που μεταφέρονται από κτίριο σε κτίριο προσπαθώντας να καλυφθούν στο πόδι και χωρίς προγραμματισμό και σχεδιασμό οι υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Περαιτέρω, το σύνολο των υπηρεσιών μας βγαίνει βαριά πληγωμένο από τα 4 έτη των μνημονιακών πολιτικών. Η απομείωση των δομών σε συνδυασμό με την καταστροφική προσχηματική αναδιοργάνωση και τους μνημονιακούς νόμους που αφορούν τα ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού έχουν δημιουργήσει τα πλείστα όσα προβλήματα υποβαθμίζοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο που οφείλει να επιτελεί το Υπουργείο.

 

Ειδικά αναφερόμαστε σε τρία κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης: 

Α. Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας

Η τοποθέτηση ενός τέως Γενικού Δ/ντη της ΓΓΚΑ σε θέση Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας στο ΣΕΠΕ αναδεικνύει τις ευθύνες όσων χρησιμοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια αυτή την Υπηρεσία ως φέουδο, χωρίς να φροντίσουν για την ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίησή της. Ο Νόμος δυστυχώς αφήνει στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού να τοποθετήσει οποιονδήποτε σε θέση Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας, πέρα από ότι προβλέπεται για όλους τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων. Κανένα απολύτως κριτήριο, όπως π.χ. η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας για συγκεκριμένο διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη. Τόσα χρόνια λοιπόν ήταν καλά για την ΠΑΣΚ και την ΔΑΚΕ, καθώς έλεγχαν τη ροή από και προς τις πολυπόθητες θέσεις. Σήμερα που χάθηκε ο έλεγχος, φωνάζουν.

Η μόνη λύση, και αυτήν θα προβάλει, θα προτείνει στην πολιτική ηγεσία και θα υπερασπίσει η ΑΡΣΥ, είναι η εξής:

Άμεση αλλαγή  του νομικού πλαισίου σχετικά με τις τοποθετήσεις Ειδικών Επιθεωρητών και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων. Όταν γινόταν η διαβούλευση για το ΠΔ 113/14 υπήρχαν προτάσεις, κυρίως από τους Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίες δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη, για συγκεκριμένη προϋπηρεσία σε καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας προκειμένου κάποιος να τοποθετηθεί στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας πρέπει να έχουν σημαντική εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα με την ιδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας και την ανάλογη εκπαίδευση. 

Β. Στελέχωση και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε σε όλη την Επικράτεια

Το Σ.ΕΠ.Ε. πρέπει να έχει παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορεί να επιτελέσει το σημαντικό έργο του. 

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Υποστελέχωση, μονοπρόσωπες υπηρεσίες, ανεπαρκή μέσα και πόροι, Επιθεωρητές χωρίς ουσιαστική νομική θωράκιση. 

Απέναντι σε αυτά τα σοβαρά προβλήματα ούτε η πρόσφατη ανακατανομή των οργανικών θέσεων από την ΚΥ του Σ.ΕΠ.Ε. σε Τμήματα της Αθήνας και του Πειραιά (για την οποία η ΑΡΣΥ έχει τοποθετηθεί σε ξεχωριστή Ανακοίνωση), ούτε η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας για επιστροφή των  αποσπασμένων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Διαχειριστικές Αρχές) δεν προσφέρουν αποτελεσματική λύση. Η ανακύκλωση των υπηρετούντων απλά μεταφέρει το πρόβλημα από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

 

Εμείς τοποθετούμαστε καθαρά και προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους και στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας  προκειμένου να στελεχώσει το ΣΕΠΕ (αλλά και γενικότερα το Υπουργείο)

 

  • Συγκεκριμένο σχέδιο στελέχωσης των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. στην επικράτεια, με σαφώς ορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
  • Ανοικτή πρόσκληση στελέχωσης του ΣΕΠΕ με μετατάξεις αποσπάσεις και μεταθέσεις, 
  • Παροχή κινήτρων (οικονομικών αλλά και θεσμικών) στο προσωπικό του ΣΕΠΕ
  • Επίλυση χρόνιων προβλημάτων (ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, νομική θωράκιση Επιθεωρητών, ορθολογική κατανομή ανθρώπινων και υλικών πόρων)

 

Έτσι θα προσελκυστούν υπάλληλοι που πραγματικά επιθυμούν να ενταχθούν και να υπηρετήσουν το ΣΕΠΕ. 

 

Επιπλέον, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από τα συνεργεία ελέγχου έμπειροι συνάδελφοι Επιθεωρητές Εργασίας και συνδράμοντες στο έργο τους με το πρόσχημα ότι είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία. Πρόσφατα, με νομικά αμφισβητήσιμο τρόπο και χωρίς να διερευνηθούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος, αποκλείστηκαν 14 συνάδελφοι της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και της ΕΥΣΕΚΤ από τα συνεργεία ελέγχου του ΣΕΠΕ, με πρόσχημα την μεταφορά των εν λόγω Υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομίας. 

Στην προσπάθεια για ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου στην αγορά εργασίας κανείς δεν περισσεύει. 

 

Γ. Διαχειριστικές Αρχές

 

Η μεταφορά της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και της ΕΥΣΕΚΤ στο Υπουργείο Οικονομίας στερεί από το Υπουργείο τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί άμεσα τις δράσεις και πολιτικές στον Τομέα της απασχόλησης. Ήδη έχουν προκύψει σημαντικότατα προβλήματα συντονισμού που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή χρηματοδότηση έργων κρίσιμων για να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 

Η λογική “ένα Υπουργείο σχεδιάζει και άλλο χρηματοδοτεί” που υιοθετήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δυστυχώς δεν αμφισβητείται έμπρακτα (με αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας) από την τωρινή Κυβέρνηση, με πρόφαση την ανάγκη προέγκρισης τέτοιων δομικών αλλαγών από την ΕΕ. Ωστόσο, η κρισιμότητα των χρηματοδοτικών προβλημάτων της χώρας επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της δομής του ΕΣΠΑ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Σε αυτό το ζήτημα θα επιμείνουμε. Ζητάμε τις άμεσες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας ώστε να μπορεί το Υπουργείο μας να σχεδιάσει και να χρηματοδοτήσει αποτελεσματικά τις πολιτικές στον Τομέα της απασχόλησης. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Πρέπει επιτέλους το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου μας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να έρθουν στο προσκήνιο. Το μοντέλο αυτό Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού που συντηρεί τον αντιπαραγωγικό διαχωρισμό ηγεσίας-υπαλλήλων και καλλιεργεί το έδαφος για πελατειακές σχέσεις (με εξαιρέσεις, διευκολύνσεις κτλ) αποτελεί βούτυρο στο ψωμί όσων πορεύτηκαν τόσα χρόνια με αυτές τις τακτικές. Εμείς δεν ακολουθήσαμε ποτέ και δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο.

 

Είναι ακριβώς αυτή η  κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία  χρόνια στο Υπουργείο μας, που μας ώθησε στην ένωση των δυνάμεών μας με τη δημιουργία της Α.Ρ.Σ.Υ., ενός ελεύθερου χώρου που μας δίνει τη δυνατότητα να αυτοοργανωθούμε, να συνεργασθούμε και να συναποφασίσουμε.

 

 

Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία Υπαλλήλων 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

arsyeka.blogspot.com

e-mail: [email protected]

.