ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ 22.05.2015

 ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                           Αθήνα 22 Μαΐου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΑΓΑΠΗΤΕΣ/ΟΙ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Αποτελεί πάγια θέση και βασική αρχή μας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλογικών Οργάνων δεν πρέπει να εμπλέκονται σε αντιπαραθέσεις με τις συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Επειδή όμως με ανακοινώσεις και σχόλια στα ιστολόγια της ΑΣΥ και της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας, οι παρατάξεις τους,  από τη μια κατηγορούν προκλητικά την παράταξή μας και τα μέλη μας στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι δήθεν για μικροπολιτικές σκοπιμότητες διαστρεβλώνουμε τις θέσεις της συναδέλφου – εκπροσώπου τους στο Δ.Σ. και από την άλλη με περίσσιο θράσος και υποκρισία μέμφονται τη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας  για το χειρισμό του ζητήματος της πρόσφατης ανακατανομής με Υ.Α. των οργανικών θέσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα της Αθήνας και Πειραιά,  προς απάντησή τους καθώς και έγκυρης ενημέρωσης των συναδέλφων μας γνωρίζουμε τα  ακόλουθα:

Για το θέμα της αιφνίδιας και άνευ διαβούλευσης και ενημέρωσης ανακατανομής και μεταφοράς θέσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, το οποίο για μια ακόμη φορά καταγγέλλουμε την Πολιτική Ηγεσία, οι συνάδελφοι των ανωτέρω παρατάξεων έσπευσαν να κατηγορήσουν την ΠΑΣΚ ότι αρνήθηκε να «καταδικάσει τη δυνατότητα που δίνεται από το ΠΔ 113/2014 στον Υπουργό να ανακατανέμουν θέσεις προσωπικού.  Προφανώς βολεύει αυτές τις παρατάξεις να έχουν ένα εύκαιρο εργαλείο και έναν πρόθυμο Υπουργό που θα εξυπηρετεί την πελατεία τους………» (όπως ακριβώς γράφτηκε  από τους ίδιους).

Πληροφορούμε λοιπόν τους αγαπητούς συναδέλφους των παρατάξεων αυτών, ότι η δυνατότητα αυτή δεν δίνεται από το Π.Δ. 113/2014 αλλά από το άρθρο 54 παρ. 4 του  Ν. 4178/2013  (έτσι για να μαθαίνουμε).

Βεβαίως και συμφωνούμε με διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα να ξεπερνιούνται αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια, προς όφελος των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, των συναδέλφων που Υπηρετούν σ’ αυτές και των εξυπηρετούμενων πολιτών. Τι σημαίνει όμως αυτό συνάδελφοι; Σας ενθυμίζουμε περιπτώσεις του παρελθόντος, όπως του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης με τη μεταφορά του αεροδρομίου ή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Α. Λιοσίων με τη λειτουργία της Αττικής Οδού και της κατακόρυφης αύξησης των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού, όπου δεν ήταν δυνατό να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν σ’ αυτές τις περιοχές να δεινοπαθούν ν’ ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

Το μείζον λοιπόν δεν είναι η καταδίκη του εργαλείου το οποίο δίνει λύσεις όταν χρησιμοποιείται σωστά. Π.χ. στη Λευκάδα θα έπρεπε να έχουν μετατεθεί συνάδελφοι για να στελεχώσουν την Υπηρεσία, ενώ με αυτή τη δυνατότητα δόθηκε η λύση της μεταφοράς της Υπηρεσίας δίπλα στην Πρέβεζα. Το μείζον επομένως είναι η καταδίκη της πράξης και αυτού που την έκανε, με τον τρόπο που την έκανε, καταλύοντας κάθε έννοια δημοκρατίας στο χώρο εργασίας μας.

Επιτέλους ας γίνει σε κάποιους αντιληπτό ότι δεν ευθύνονται τα «εργαλεία» αλλά αυτοί που τα χρησιμοποιούν. Και για να τους γίνει απολύτως κατανοητό «Το πιρούνι ανακαλύφθηκε για να μην τρώμε με τα χέρια και αν κάποιος το χρησιμοποιήσει για να βγάλει το μάτι κάποιου, δε φταίει το πιρούνι».

Όμως δεν μας έχουν πει μέχρι σήμερα οι κριτικά διακείμενοι στις επιλογές της νέας Πολιτικής Ηγεσίας  συνδικαλιστές των συγκεκριμένων παρατάξεων, ποια είναι ακριβώς η πρότασή τους για δράση, αποτελεσματική λύση  και έμπρακτη υποστήριξη των συναδέλφων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση!!!! Τι προτείνουν λοιπόν. Κατάληψη στο γραφείο του Υπουργού; Απεργία; Να μας πουν ευθέως τι προτείνουν. Γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι να αρκούνται στη διατύπωση μόνον μέσω των ανακοινώσεών  τους αντιφατικών αιτημάτων, διδάσκοντας ένα διαφορετικό συνδικαλιστικό ήθος σε σχέση με το παρελθόν τους, για να μη στεναχωρήσουν την νέα Πολιτική Ηγεσία για τις αντιδημοκρατικές της διαδικασίες στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης στο χώρο του Υπουργείου μας. Από τη μια ζητούν από την Πολιτική Ηγεσία να δώσει άμεσα παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και από την άλλη ζητούνε από τους συναδέλφους να μην κάνει κανείς αίτηση τοποθέτησης σε νέα θέση. Η πλήρης αντίφαση και σύγχυση! Είναι αυτονόητο ότι ενέργειες που δεν προβλέπονται από πουθενά δεν πρέπει να τις κάνουν οι συνάδελφοι.

Και αντί να κατηγορούν ευθέως τον Υπουργό, παρατηρούμε το παράδοξο να μέμφονται την Παράταξή μας και τη διοίκηση του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου μας.

Για δε το θέμα της στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Εργασίας με συνάδελφο της ΓΓΚΑ που δεν έχει την ιδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, πολιτική ενέργεια απαξίωσης του λειτουργήματος του Επιθεωρητή Εργασίας, ούτε λέξη στις ανακοινώσεις τους. Όπως όλοι διαπιστώσατε από τις ανακοινώσεις πράγματι υπήρξε μειοψηφία  της συναδέλφου εκπροσώπου της ΑΣΥ. Και παρότι τονίστηκε στη συνάδελφο ότι στις ανακοινώσεις των Συλλογικών Οργάνων αναγράφεται μόνον αν μία απόφαση πάρθηκε ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, η ίδια επέμεινε στην ειδική μνεία της μειοψηφίας της. Βεβαίως γι’ αυτό το θέμα όπως παρατηρείτε συνάδελφοι οι συγκεκριμένες παρατάξεις το αποσιωπούν και το αποδέχονται ως νόμιμο.

Επίσης σε σχέση με το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης του Συλλόγου που αφορά τη μεταφορά θέσεων προσωπικού, γνωρίζουμε στους συναδέλφους μας ότι επειδή οι παρατηρήσεις της εκπροσώπου της ΑΣΥ δεν έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία του Δ.Σ., τότε ζήτησε η ίδια να αναγραφεί σε όλο το κείμενο της ανακοίνωσης  η μειοψηφία της.

Και έπειτα από τις μειοψηφίες στο Διοικητικό Συμβούλιο, θυμήθηκαν την επανάσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά συνάδελφοι που από τις συγκεκριμένες παρατάξεις παρατηρούνται φαινόμενα αναδίπλωσης και ανακατασκευής θέσεων από κάποιους (αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό), όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδίας για απεργιακή κινητοποίηση για το θέμα της μεταφοράς της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Υγείας. Το ίδιο είχε συμβεί και στο παρελθόν με το θέμα της κινητικότητας στην Κ.Υ. του Υπουργείου.

Τέλος, συνάδελφοι δε θα επανέλθουμε σ’ αυτό το θέμα. Ας καταφέρουν επιτέλους να συντονιστούν και να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις θέσεις και γι’ αυτά που εκπροσωπούν.

Ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε επ’ ουδενί και σε κανέναν να θεωρεί τους συναδέλφους μας «ΠΕΛΑΤΕΣ». Και βέβαια το σημερινό  Υπουργό όπως τον χαρακτηρίζουν «πρόθυμο», εμείς δεν τον οικειοποιούμαστε, όπως δεν οικειοποιηθήκαμε τον χθεσινό και τον προχθεσινό.

Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι η Παράταξή μας που έχει την κύρια ευθύνη στη Διοίκηση των Συνδικαλιστικών μας Οργάνων, θα είναι όπως πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας, παρακολουθώντας στενά τα ανωτέρω ζητήματα και προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, επιδιώκοντας το συντομότερο δυνατό συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εργασίας όσο και με τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε., προκειμένου να θέσουμε κατά προτεραιότητα και επιτακτικά τα ανωτέρω ζητήματα για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ , ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

 

 

 

 

 

Γραμματεία ΠΑΣΚ

 

 

 

Υπαλλήλων Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

.