ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΗΝΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                  Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

            Μετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας με προχειρότητα, ψεύτικες υποσχέσεις, βερμπαλισμούς και παλινωδίες από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου η εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών και μέτρων συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση οδηγώντας με τις αστοχίες της σε χρόνια εξαθλίωση την ελληνική κοινωνία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, το αφήγημά της περί δήθεν νομιμότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, βαθιών τομών και αλλαγών στις διοικητικές διαδικασίες, φαίνεται να αποτελεί σήμερα ακόμη ένα φαιδρολόγημά της.

            Η δέσμευσή της για «συγκρούσεις με κατεστημένες νοοτροπίες, με βαθιές πελατειακές δομές και με δίκτυα μικρών και μεγάλων εξουσιών, συγκρούσεις με ριζωμένες ιδιοτελείς πρακτικές» έμεινε κενό γράμμα, αφού από την αρχή της διακυβέρνησης παρατηρείται μια στοχευμένη πολιτική για την άλωση του Δημόσιου τομέα μέσω της θέσπισης μέτρων, τακτικών και μεθόδων με κύριο στόχο τη διεύρυνση της εκλογικής της πελατείας, τη δημιουργία μιας νέας στρατιάς κομματικών υπαλλήλων και την εγκαθίδρυση ενός πιο ισχυρού κομματικού κράτους.

            Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, ο ανορθολογισμός και τελικά η υπέρμετρη και αδικαιολόγητη δημοσιονομική επιβάρυνση του Δημοσίου και κατά συνέπεια του πολίτη.

            Ο ορθολογισμός, η διαφάνεια και η αξιοκρατία στο χώρο του Υπουργείου μας καταγράφουν limit down. Ξαφνικά και εν μέσω αξιολόγησης των δομών μας από ομάδα εργασίας που συστάθηκε γι’ αυτό το λόγο, αλλά και από έναν ανεξάρτητο φορέα (κατόπιν αμοιβής  βεβαίως), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, πριν καν ολοκληρωθεί το έργο αμφοτέρων, εκτός των νέων Ειδικών Γραμματειών με το νόμο 4445/2016 συστάθηκαν 2 επιπλέον Διευθύνσεις στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, αποτελούμενες από 3 τμήματα η κάθε μια της.

            Προκειμένου λοιπόν να στελεχωθούν οι διευθύνσεις αυτές, η Υπουργός συνεχίζοντας με προσήλωση την κομματική επέλαση στο Δημόσιο και προωθώντας την αναξιοκρατία και το ρουσφέτι προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κομματικής νομενκλατούρας του ΣΥΡΙΖΑ,  με Απόφασή της –  1060/Δ9.341/2016 (ΑΔΑ:Ω50I465Θ1Ω-ΗΒΙ) – καθόρισε μια ειδική διαδικασία και κριτήρια!!!!!.

            Τόσο η διαδικασία όσο και τα κριτήρια είναι πέραν και διαφορετικά των όσων προβλέπουν τόσο ο νόμος 4369/2016 όσο και ο ισχύον υπαλληλικός κώδικας ν. 3528/2007. Η συγκεκριμένη Απόφαση της Υπουργού είναι αντίθετη της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και επιχειρεί να εμπεδώσει έντονα τα στοιχεία της εξάρτησης, κομματικοποίησης και πελατειακών σχέσεων στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

            Για να το αναλύσουμε πιο απλά …

            Πρώτον: Η επιλογή των προϊσταμένων των ανωτέρω Διευθύνσεων θα γίνει από την Υπουργό.

            Δεύτερον: Η επιλογή  των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των Υπαλλήλων θα γίνει από μια Πενταμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, τους Προϊσταμένους – άκουσον άκουσον – των δύο νέων Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

            Και εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς …

            Πώς οι δυο νέοι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων μόλις επιλεγούν και τοποθετηθούν από την Υπουργό καθώς και η πρόσφατα τοποθετηθείσα Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του τομέα Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου (η οποία σημειωτέον ήταν αποσπασμένη από τον ΟΑΕΔ στο γραφείο της Αναπλ. Υπουργού κ. Φωτίου, στην οποία υπάγεται βεβαίως και η Γενική Δ/νση Πρόνοιας),  μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο, θα επιλέξουν προϊσταμένους τμημάτων και υπαλλήλους;;;

            Συγχαρητήρια για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σας!

            Το Σύνταγμά μας κατοχυρώνει την αρχή της αξιοκρατίας η οποία υπαγορεύει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται από τα αρμόδια όργανα με κριτήρια όπως η προσωπική αξία και η ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους και όχι από την Πολιτική Ηγεσία. Η επιλογή δε των προσώπων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα τις ικανότητες και τα προσόντα. Μια αρχή λοιπόν που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη σε μια ευνομούμενη πολιτεία.   

ΥΓ.: Θα μπορούσε άραγε η Υπουργός να μας ενημερώσει, γιατί ενώ στον ν. 4369/2016 προβλέπεται θητεία τριών ετών στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, στις 2 νέες Διευθύνσεις δε γίνεται κανένας λόγος για θητεία;;;

 

Γραμματεία ΠΑΣΚ

Υπαλλήλων Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης