ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ