ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ – ΑΘΗΝΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                               Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, έχουμε κατ’ επανάληψη καταγγείλει και αναδείξει τις ευθύνες της Πολιτικής μας Ηγεσίας, για την απαξίωση των συνδικαλιστικών μας οργάνων και το έλλειμμα δημοκρατίας, για την αναξιοκρατία, τα φαινόμενα ευνοιοκρατίας, την εμπλοκή του κόμματος, τις ρουσφετολογικές επιλογές και τις πελατειακές σχέσεις στο χώρο του Υπουργείου μας.

Δυστυχώς, ακόμη μια «φαρσοκωμωδία» εξελίσσεται σήμερα στο χώρο του Υπουργείου μας, με την έκδοση ενός εγγράφου που έρχεται να επιβεβαιώσει τις σημαντικές ευθύνες της Πολιτικής μας Ηγεσίας να προάγει διαρκώς το έλλειμμα δημοκρατίας, τον κυνισμό, τον αυταρχισμό, τις πελατειακές σχέσεις και το βόλεμα κομματικών κολλητών και μιας κλίκας ημετέρων. Μίας εξουσίας, που περιφρονεί τις ιδέες, τις αξίες, τις αρετές και κυρίως τον άνθρωπο.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠΕ. κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, με το αριθμ. πρωτ.:ΕΣ-224746-2017/10045 έγγραφό του, καλεί, ενόψει έκδοσης του νέου Οργανισμού και προκειμένου να γίνει κατανομή του προσωπικού στις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε., υπηρετούντες και αποσπασμένοι, ώστε να συμπληρώσουν αιτήσεις για 3 υπηρεσίες προτίμησής τους με σειρά προτεραιότητας και να τις αποστείλουν συγκεντρωτικά ανά Διεύθυνση στο Τμήμα Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 13/09/2017;;;;;

Ενώ λοιπόν δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. για τον Οργανισμό του Υπουργείου μας, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη και δεν μας έχουν ενημερώσει μέχρι σήμερα ποιο είναι το τελικά διαμορφωθέν σχέδιο Π.Δ., ποια είναι η νέα διάρθρωση των δομών του Υπουργείου μας, οι νέες οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες, οι θέσεις, οι κλάδοι, οι ειδικότητες, οι κατηγορίες του προσωπικού κ.α., ο Ειδικός Γραμματέας κόπτεται και καλεί εγγράφως όλους του υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. να υποβάλλουν αιτήσεις για 3 Υπηρεσίες προτίμησης με σειρά προτεραιότητας, μέχρι την Τετάρτη 13/09/2017!!!!

Τα προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας λιμνάζουν και πρώτη προτεραιότητα του Ειδικού Γραμματέα είναι η συμπλήρωση αιτήσεων προτίμησης προφανώς για το βόλεμα των δικών μας παιδιών, αναστατώνοντας όλες τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και καλλιεργώντας κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους συναδέλφους μας.

Τον προκαλούμε και τον καλούμε να απαντήσει επαρκώς στους συναδέλφους που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε. για τα κίνητρα και τους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει η απόφασή του για τη συμπλήρωση αιτήσεων υποχρεωτικά για 3 Υπηρεσίες προτίμησης με σειρά προτεραιότητας. Και μάλιστα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια (μέχρι την Τετάρτη 13/09/2017), όταν οι συνάδελφοι του Σ.ΕΠ.Ε. δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για το τελικό Οργανόγραμμα. Άραγε γιατί τόση πρεμούρα;

Ή μήπως κ. Ειδικέ Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. πρόκειται για μια ακόμη πολιτική απόφαση σκοπιμότητας και ένα ισχυρό μήνυμα κλιμάκωσης του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας στο χώρο του Υπουργείου μας;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. για την καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου, τις παράτυπες διαδικασίες και ενέργειες που ακολουθεί και που φέρνουν στις μνήμες μας πρακτικές σκοτεινών χρόνων της πολιτικής μας ιστορίας. Οι υπηρεσιακές μεταβολές όλων των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα καθορίζονται ρητά από τις διατάξεις του  Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (Άρθ. 65 Τοποθέτηση, άρθ. 66 Μετακίνηση, άρθ. 67 Μετάθεση και άρθ. 68 Απόσπαση).

ΚΑΛΟΥΜΕ τα συνδικαλιστικά όργανα του Υπουργείου μας να λάβουν άμεσα σχετικές αποφάσεις και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ο δικός μας αγώνας για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία και προαγωγή των εργασιακών σχέσεων, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και την ανατροπή των άδικων και κοινωνικά ανάλγητων πολιτικών και επιλογών, συνεχίζεται.

Θα αγωνισθούμε σθεναρά και με κάθε μέσο και δεν θα επιτρέψουμε την εκπλήρωση των σκοπών εκείνων που με τα ανεύθυνα σχέδιά τους επιχειρούν και επιθυμούν τον κατήφορο στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και την διαρκή υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 

 

Γραμματεία ΠΑΣΚ

Υπαλλήλων Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης