Αναρτήσεις

Ιαν 21

ΚΟΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21-01-2010

 Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει συνοπτικά τις θέσεις μας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της  Επιθεώρησης Εργασίας, ο ρόλος της οποίας είναι  ενημερωτικός, συμβουλευτικός, συμφιλιωτικός, ελεγκτικός και διωκτικός. Για την ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη λοιπόν παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε εργαζομένους και εργοδότες, προτείνουμε  σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του…
Ιαν 20
Ιαν 14

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.

 Το Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., στα πλαίσια της διαβούλευσης για την ανασυκρότηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της υποβολής προτάσεων από τους όλους τους υπαλληλους, η οποία ζητήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 24687/24-11-2009 έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε., κατέθεσε στις 31-12-2009, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, τα παρακάτω: . (περισσότερα…)