Αναρτήσεις

Φεβ 21

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (EPSU) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το link που ακολουθεί οδηγεί στην ιστοσελίδα της EPSU - European Federation of Public Services Union (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα), σε θέματα σχετικά την παρούσα οικονομική κρίση, τον περιορισμό του δημοσίου τομέα και τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. www.epsu.org/r/447.
Φεβ 19

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Συνεδρίαση 14ης Ιανουαρίου 2010      www.osype.gr/omo/files/14_01_2010.pdf 2. Συνεδρίαση 21ης Ιανουαρίου 2010     www.osype.gr/omo/files/21_01_2010.pdf 3. Συνεδρίαση 28ης Ιανουαρίου 2010     www.osype.gr/omo/files/28_01_2010(1).pdf.
Φεβ 07

LABOR INSPECTION IN EUROPE: UNDECLADED WORK, MIGRATION, TRAFFICKING

Το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο κείμενο στο οποίο οδηγεί ο παρακάτω σύνδεσμος είναι έκδοση  2010 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αφορά την αδήλωτη εργασία, τη μετανάστευση και το trafficking. labordoc.ilo.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi.
Φεβ 07

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. μετά  τη συνταξιοδότηση των μελών Ζάντζα Χρήστου και Παπαμαρίνου Νικολάου, καθώς και την παραίτηση των μελών Καρύδη Ανδρέα και Μπακέα Σταύρου, έχει την παρακάτω σύνθεση: Πρόεδρος: Τσακνιά Γιάννα Αντιπρόεδρος: Ζαχαράκης Χρήστος Γραμματεάς: Γάτης Ιωάννης Ταμίας: Κούρεντα Έλυα Μέλη: Δημητρακάκης Θανάσης,           Τρωϊάννος Γιάννης,           Ξανθόπουλος Κώστας,            Καλεσιάκης Κώστας,…
Ιαν 23

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑ ΣΤΟ Σ.ΕΠ.Ε.

      Στα γραφεία της  Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  μετά από πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα, κ. Μιχάλη Χάλαρη. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Εργασίας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρησης Κοινωνικών και Άλλων Πόρων, κ. Θεόδωρος Τσέκος,…
Ιαν 21

ΚΟΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21-01-2010

 Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει συνοπτικά τις θέσεις μας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της  Επιθεώρησης Εργασίας, ο ρόλος της οποίας είναι  ενημερωτικός, συμβουλευτικός, συμφιλιωτικός, ελεγκτικός και διωκτικός. Για την ποιοτικότερη και ουσιαστικότερη λοιπόν παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε εργαζομένους και εργοδότες, προτείνουμε  σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του…
Ιαν 20
Ιαν 14

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.

 Το Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., στα πλαίσια της διαβούλευσης για την ανασυκρότηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της υποβολής προτάσεων από τους όλους τους υπαλληλους, η οποία ζητήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 24687/24-11-2009 έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε., κατέθεσε στις 31-12-2009, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, τα παρακάτω: . (περισσότερα…)