Αναρτήσεις

Ιαν 20
Ιαν 14

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.

 Το Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., στα πλαίσια της διαβούλευσης για την ανασυκρότηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της υποβολής προτάσεων από τους όλους τους υπαλληλους, η οποία ζητήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 24687/24-11-2009 έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε., κατέθεσε στις 31-12-2009, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, τα παρακάτω: . (περισσότερα…)