Αναρτήσεις

Απρ 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ_ΑΘΗΝΑ_12.04.2021

ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                     Αθήνα, 12 Απριλίου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, απολύσεις, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μετατροπή συμβάσεων πλήρους σε μερική απασχόληση, διαθεσιμότητες, υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών, μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπών αποδοχών, μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων της σύμβασης εργασίας, μη χορήγηση αδειών,…