ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚ_ΑΘΗΝΑ_12.04.2021

ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                     Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, απολύσεις, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μετατροπή συμβάσεων πλήρους σε μερική απασχόληση, διαθεσιμότητες, υποχρεωτικές άδειες άνευ αποδοχών, μη καταβολή δεδουλευμένων και λοιπών αποδοχών, μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων της σύμβασης εργασίας, μη χορήγηση αδειών, μη χορήγηση εβδομαδιαίων αναπαύσεων, εντατικοποίηση της εργασίας με απλήρωτες υπερεργασίες/υπερωρίες, παραβίαση δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων, ελλιπή μέτρα  και μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους κ.α., αποτελούν τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα αλλά και καθημερινότητα στην παρεμβατική δράση του Σ.ΕΠ.Ε.

Και ενώ σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά και άλλα πολλά που υπονομεύουν την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποκαλύπτονται καθημερινά οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης της ΝΔ να καταργήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να περιορίσει συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να αφήσει απροστάτευτους τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, να πλήξει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή με ωράρια λάστιχο, εργασία τις Κυριακές, καθημερινή δεκάωρη δουλειά και απλήρωτες υπερωρίες.

Δυστυχώς, αυτό είναι το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της σημερινής κυβέρνησης μέσα από το οποίο θα εξέλθουμε από την κρίση. Να στηριχθεί η φθηνή και απαξιωμένη εργασία και το βάρος της κρίσης να το πληρώσουν και πάλι οι αδύναμοι εργαζόμενοι.

Η Παράταξή μας στέκεται απέναντι σ’ αυτές τις αντεργατικές πολιτικές. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη με Κοινωνική Δικαιοσύνη, με πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, χωρίς αποκλεισμούς και με αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας για όλους. Δεν πρέπει να πληρώσουν το «μάρμαρο» και πάλι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.

Διαβάζουμε επίσης ότι με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα  προς διαβούλευση, μεταφέρονται οι συμφιλιωτικές αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Φαίνεται ότι ο κατήφορος των πολιτικών επιλογών αποδυνάμωσης του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το πρόσφατο παρελθόν της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, συνεχίζεται και από την κυβέρνηση της Ν.Δ. Τα φαινόμενα εκχώρησης αρμοδιοτήτων, παράλληλων αρμοδιοτήτων και επικάλυψης αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έχουν πραγματικά τραυματίσει το κύρος της Επιθεώρησης Εργασίας στον κόσμο της εργασίας και υποβαθμίσει το  σημαντικό έργο και ρόλο που διαδραματίζει το Σ.ΕΠ.Ε. στην ελληνική κοινωνία.

Η Παράταξη μας, διαβλέποντας από την αρχή τους κινδύνους υποβάθμισης του Σ.ΕΠ.Ε., έχει εκφράσει επανειλημμένα  την έντονη διαφωνία της με τις συνέργειες και προγραμματικές συμβάσεις του Υπουργείου μας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία έξι (6) χρόνια, για  τη «δήθεν» αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε., με βέλτιστες πρακτικές, με την παροχή συστάσεων πολιτικών, οδικούς χάρτες κ.λ.π, που στο τέλος πληρώνουμε τον λογαριασμό λαμβάνοντας ως συστάσεις και υποδείξεις την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. σε άλλους φορείς.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στην σημερινή Πολιτική Ηγεσία, να μην φέρει νόμο που να υιοθετεί τις συστάσεις πολιτικών εκχώρησης συμφιλιωτικών παρεμβατικών διαδικασιών, για τις οποίες το Σ.ΕΠ.Ε. διαχρονικά διακρίνεται με μετρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του.

Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων σε έναν Οργανισμό όπως είναι ο ΟΜΕΔ, που δεν έχει ούτε τη δομική διάρθρωση, ούτε και τους αναγκαίους πόρους για να εξυπηρετήσει επαρκώς τη συμφιλιωτική διαδικασία, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας και θα περιορίσει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν τα τελευταία χρόνια υποκύψει τόσο απέναντι σε καταχρηστικές συμπεριφορές και στη βία της ατομικότητας κακόπιστων εργοδοτών.

Ως Παράταξη είμαστε απέναντι σε κάθε τέτοια πολιτική απόπειρα που θα υπονομεύσει το μέλλον του Σ.ΕΠ.Ε., θα υποβαθμίσει το ρόλο του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και θα περιορίσει τα εργατικά δικαιώματα.

Διαχρονικά η συνεισφορά του Σ.ΕΠ.Ε. στην εργασιακή ειρήνη μέσω του ελεγκτικού του έργου αλλά κυρίως των συμφιλιωτικών του παρεμβάσεων είναι καθοριστική και το ισχύον σύστημα είναι απολύτως σύμφωνο με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας.

Ουδείς σήμερα δύναται να αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητά του, αλλά ούτε και οι κοινωνικοί εταίροι -εξόσων γνωρίζουμε- έχουν διατυπώσει οιαδήποτε κριτική και αρνητική αξιολόγηση. Επομένως, οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή θα συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση με ανυπολόγιστες συνέπειες στο σύστημα προστασίας, προάσπισης και προαγωγής των εργασιακών σχέσεων.

Στη σημερινή εποχή, καθίσταται αδήριτη παρά ποτέ η ανάγκη για ένα αξιόπιστο, ισχυρό, ενδυναμωμένο, αποτελεσματικό, ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, απαλλαγμένο από λογικές και εμμονές παρεμβατισμού που απορρυθμίζουν  τις εργασιακές σχέσεις και περιορίζουν ατομικά και συλλογικά δικαιώματα.

Θεσμικές παρεμβάσεις και προσπάθειες προσανατολισμού και μετάλλαξής του από κύριο και δυναμικό φορέα προώθησης των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας, σε κύριο και αποκλειστικό εισφοροεισπρακτικό μηχανισμό, θα οδηγήσουν στον πλήρη εκφυλισμό του Σ.ΕΠ.Ε, στην απαξίωση του ρόλου και της συμβολής του στην προαγωγή των εργασιακών σχέσεων.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους μας ότι η Παράταξη μας, έχοντας την κύρια ευθύνη -ως πλειοψηφούσα- στη λειτουργία των συνδικαλιστικών μας οργάνων, απαλλαγμένη από κομματικές εξαρτήσεις και σκοπιμότητες, θα αντιμετωπίσει με συνέπεια, σοβαρότητα, ευθυκρισία, συνδικαλιστική και κοινωνική υπευθυνότητα, το ανωτέρω κρίσιμο ζήτημα της συμφιλιωτικής διαδικασίας, με γνώμονα τις αρχές μας και με σημαία τα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ να βρισκόμαστε δυναμικά απέναντι σε κάθε μη ρεαλιστική και κοινωνικά ανεύθυνη πολιτική και σε κάθε ενέργεια της Πολιτικής μας Ηγεσίας που δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς και το έργο του Υπουργείου μας και του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ