ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΓΚΑ 21-01-13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110                                                            Αθήνα,  21.01.2013
Τηλ.:210 3368103                                                         
Φαξ:210 3368174                                                                              ΠΡΟΣ: κ. Στρατινάκη Άννα
Email: sylggka@gmail.com                                                                           Γεν. Γραμματέα
website: www.osype.gr/omo                                                                              Υπουργείου Εργασίας

Κυρία Γενική Γραμματέα,


          Σε συνέχεια της από 16-01-2013 συνάντησης
μας με τον Υπουργό Εργασίας παρουσία σας, με θέμα το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου μας και σε εναρμόνιση με τους βασικούς άξονες που έθεσε υπόψη μας ο Υπουργός, και οι οποίοι κατά την άποψη της Πολιτικής Ηγεσίας θα πρέπει να  διαμορφώσουν το προτεινόμενο οργανόγραμμα στην εξέλιξή του (διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια προς τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης), σας καταθέτουμε και πάλι (με βάση και το δεδομένο που μας γνωρίσατε για τη μη δυνατότητα ύπαρξης αυτοτελών τμημάτων) τις προτάσεις του Συλλόγου μας.

         Όπως γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αιτιολογήσαμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας όπως υποβλήθηκαν στην πολιτική ηγεσία και με την από 15-01-2013 επιστολή μας . Επιχειρηματολογήσαμε ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν υπερσυρρικνωθεί χάνοντας η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον καίριο κοινωνικό της ρόλο.

             Αντιληφθήκαμε ότι ο Υπουργός υποστήριξε ξεκάθαρα ότι διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας και παράλληλα δέχθηκε θετικά την πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Συλλόγου μας για 6 Δ/νσεις στη Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

         Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι η διαβούλευση συνεχίζεται και στο επίπεδο των τμημάτων και εμείς, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, δεν εφησυχάζουμε και εμμένουμε στο γεγονός ότι ο Υπουργός πρέπει να πείσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ιδιαιτερότητα όλων των πολιτικών που ασκεί το ενιαίο Υπουργείο μας. 

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Συνημμένα σας καταθέτουμε και πάλι τις προτάσεις του Συλλόγου μας επί του προτεινόμενου από την πολιτική ηγεσία οργανογράμματος του Υπουργείου μας.

 

Με εκτίμηση

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

.