ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 12.10.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                     Αθήνα, 12/10/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8

10559 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2131516296

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφισσες , Συνάδελφοι

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με κύριο θέμα τις προτάσεις που θα υποβληθούν από το συλλογικό μας όργανο προς την ΟΣΥΠΕ αναφορικά με την επικαιροποίηση του διεκδικητικού μας πλαισίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αφού εξέφρασε την πλήρη διαφωνία και αποδοκιμασία του στην συνεχιζόμενη σκληρή κυβερνητική πολιτική των μνημονίων, η οποία εξακολουθεί να σφαγιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων της χώρας, αποφάσισε μέσα από την ενιαία συνδικαλιστική δράση και σε συνεννόηση με την ΟΣΥΠΕ και την ΑΔΕΔΥ να συμμετάσχει σε κάθε αγώνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και την επαναφορά όλων των χαμένων δικαιωμάτων και απωλειών στα εισοδήματά μας που υφαρπάχτηκαν από τους «Σωτήρες – Κυβερνήσεις» των τελευταίων ετών.

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να θέσει υπόψη της Ομοσπονδίας για την επικαιροποίηση του διεκδικητικού πλαισίου μια σειρά προτάσεων και διεκδικήσεων του Συλλόγου μας, όπου επιγραμματικά τα κύρια σημεία είναι τα παρακάτω:

 • Την άμεση ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και την πλήρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών μας που να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ.
 • Την αναβίωση εκείνων των Υπηρεσιών μας που λειτουργούσαν πριν την κατάργησή τους με το νέο Οργανισμό (Π.Δ. 113/2014), η λειτουργία των οποίων κρίνεται απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών (π.χ. Δ/νση Β. Αιγαίου, Τμήματα Λευκάδας, Ηγουμενίτσας, κ.α.).
 • Την επαναφορά όλων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων στο Υπουργείο.
 • Τη θέσπιση ενός  Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΕΠΕ που να ανταποκρίνεται επαρκώς στο θεσμικό του ρόλο.
 • Τη παροχή ουσιαστικής νομικής προστασίας στους επιθεωρητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών μας, μέσω της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσής του για την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την άμεση διόρθωση όλων των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της 27397/122/19.8.2013 Υ.Α., σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.
 • Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με επαρκείς υποδομές, κατάλληλες για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Την εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας και ουσιαστική απλούστευση διαδικασιών
 • Την άμεση κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας
 • Την αύξηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και του ποσού αποζημίωσης ελέγχων.
 • Τη μεταστέγαση της Γεν. Γραμματείας Πρόνοιας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.
 • Τη συνεχή υποστήριξη, επαρκή εκπαίδευση και παροχή οδηγιών – κατευθύνσεων στους υπαλλήλους κατά τη φάση εφαρμογής του ΟΠΣ στο ΣΕΠΕ.
 • Την εξασφάλιση πρόσβασης των παιδιών των υπαλλήλων σε κατασκηνώσεις.
 • Την μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ και πλήρη αξιοποίησή τους στο Υπουργείο μας και στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Την αλληλένδετη, αλληλέγγυα και εναρμονισμένη λειτουργία μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ.

 

Πέραν των ανωτέρω, το Δ.Σ. έλαβε απόφαση χορήγησης γαμήλιου βοηθήματος ύψους 150 ευρώ στους νιόπαντρους συναδέλφους.

Επίσης, ύστερα και από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Κοινή Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας με τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε την 1 Οκτωβρίου 2015, για την προσφορά αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες του πολέμου της Συρίας, το Δ.Σ. αποφάσισε ότι  θα αναλάβει πρωτοβουλία για την οργάνωση μιας δράσης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνάδελφοι θα ήταν αδιανόητο να μείνουμε αδιάφοροι στο δράμα αυτών των ανθρώπων, το οποίο έχει προκληθεί από τις διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες βέβαια καταδικάζουμε όπως και κάθε σώφρον και δημοκρατικός άνθρωπος, και καλούμε όλους να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.  Ο Σύλλογός μας θα σας ενημερώσει σχετικά με νέα ανακοίνωση.

Τέλος, Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, και εν συνεχεία με την υπόλοιπη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, στη βάση του διεκδικητικού πλαισίου της Ομοσπονδίας μας.

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

.