ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 22.04.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                       Αθήνα, 22-04-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                    

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

Fax: 2103221589

Tηλ: 2131516296

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

             

Με τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη χρονιά την Τετάρτη 18/03/15 η καθιερωμένη εκδήλωση  κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά με τους συναδέλφους του Συλλόγου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων, στον 4ο όροφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί της οδού Σταδίου 29,  όπου όλοι οι συνάδελφοι ανταλλάξαμε ευχές για υγεία και ευημερία για το νέο έτος, τιμήθηκαν παιδιά συναδέλφων που πέτυχαν την είσοδό τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης ο Σύλλογός μας παρουσίασε τις διεκδικήσεις του για τη νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί συνάδελφοι τόσο από τη Κεντρική Υπηρεσία και τις Επιθεωρήσεις του νομού Αττικής, όσο και από Περιφερειακές Επιθεωρήσεις από όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης παρευρέθηκαν και ο Γενικός Γραμματέας κ.Νεφελούδης και ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. κ. Καψάλης Απόστολος.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας μετά την οξεία κριτική που άσκησε στην εφαρμοζόμενες πολιτικές της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, της αποσάθρωσης των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, εις βάρος των εργαζομένων και της Κοινωνίας, παρουσίασε το διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου για το έτος 2015.

Ο Σύλλογός μας υιοθετώντας τις διεκδικήσεις τόσο της Ομοσπονδίας μας όσο και της ΑΔΕΔΥ και πέρα από τις διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν όλους τους εργαζόμενους στη χώρα, εξακολουθεί να διεκδικεί τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των συναδέλφων μας, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας, προτάσσοντας προς επίλυση τα ακόλουθα ζητήματα:

ΘΕΣΜΙΚΑ

 1. Άμεση ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε με νέες προσλήψεις, είτε μέσω της κινητικότητας, για την πλήρη και ουσιαστική στελέχωση των Υπηρεσιών μας με προσωπικό που να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες όλης της Επικράτειας. Οι Υπηρεσίες μας ουδέποτε ήταν πλήρως στελεχωμένες, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια μετά και τις αθρόες αποχωρήσεις συναδέλφων λόγω συνταξιοδότησης,  υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό,  τόσο στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όσο και στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
 2. Την πλήρωση όλων των υφιστάμενων στον Οργανισμό κενών οργανικών θέσεων.
 3.  Την αναβίωση όλων των Υπηρεσιών μας που λειτουργούσαν πριν την κατάργησή τους με το νέο Οργανισμό (Π.Δ. 113/2014). Ιδιαίτερη πρόνοια θα πρέπει να ληφθεί για τους συναδέλφους μας, οι υπηρεσίες των οποίων καταργήθηκαν με το νέο Οργανισμό, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη και δυσμενής μεταβολή των όρων και συνθηκών εργασίας τους και βίαιη ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού τους.
 4. Την ανασύσταση των θέσεων ή κλάδων ώστε να επιστρέψουν και να επανατοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις στο Υπουργείο μας, όλοι οι συνάδελφοί μας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα το προηγούμενο διάστημα. Επίσης, να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους που υπήχθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης κλάδου ή ειδικότητας να επανατοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου μας αντίστοιχων τυπικών προσόντων.
 5. Την αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και τη διαφύλαξη της ενοποιημένης λειτουργίας του με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας επιβάλλεται να είναι αλληλένδετο, αλληλέγγυο και εναρμονισμένο με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Τη μεταστέγαση και μεταφορά της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου στην οδό Σταδίου, η οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των  Υπηρεσιών μας. Χώρος υπάρχει και είναι ο 3ος όροφος του κεντρικού κτιρίου.  Συμπληρωματικά μπορούν να αξιοποιηθούν και τυχόν χώροι που υπάρχουν στο κτίριο της οδού Δραγατσανίου.
 7.  Τη νομική θωράκιση και  προστασία των συναδέλφων που διενεργούν ελέγχους στους χώρους εργασίας αλλά και όσων συνδράμουν στο έργο αυτό, λαμβανομένου υπόψη της ιδιαιτερότητας και των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιθεωρητές εργασίας κατά την διενέργεια των ελέγχων. Επίσης, όταν συνάδελφός μας διώκεται ποινικά για την ενάσκηση των καθηκόντων του και η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης  ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης ή πράξης, να  καταβάλλονται στο διωκόμενο  συνάδελφο η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του δικηγόρου είτε στον ίδιο τον εργαζόμενο είτε στο σύλλογό μας εάν τον έχει καλύψει νομικά.
 8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη συμμετοχή  Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων στις Περιφερειακές Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ. ΖΗΤΑΜΕ άμεσα να προωθηθεί σχετική διάταξη ώστε στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των υπολοίπων νομών της χώρας, να διορίζονται (μεταξύ άλλων) ως Πρόεδροι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 9. Τη θέσπιση ενός νέου σύγχρονου  Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΕΠΕ που να ανταποκρίνεται επαρκώς στο θεσμικό του ρόλο.
 10. Τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την άμεση διόρθωση όλων των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της αριθμ. 27397/122/19.8.2013 Υ.Α., σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.
 11. Την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας.
 12. Tη δημιουργία και λειτουργία βάσης δεδομένων στο Υπουργείο για θέματα της εργατικής νομοθεσίας και την διαδικτύωση του με όλες τις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες.
 13.  Την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
 14. Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών μας, μέσω της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσής του, με σκοπό την βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, για αποτελεσματικότερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 15. Τη συμμετοχή του Συλλόγου μας στη διαμόρφωση της στοχοθεσίας και δεν θα αποδεχτούμε  αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης.
 16. Την ενδυνάμωση του Υπουργείου μας με την επιστροφή των αρμοδιοτήτων, του συντονισμού και διαπραγμάτευσης δράσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της αυτοτελούς διαμόρφωσης, διαχείρισης  και υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωμένων δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της αυτοτελούς αξιοποίησης νέων εργαλείων δημιουργίας απασχόλησης, όπως η Κοινωνική Οικονομία. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων να υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να έχει το Υπουργείο μας ως καθ’ ύλην αρμόδιο που διαθέτει την τεχνογνωσία και την πείρα τόσων ετών, τη διαχείριση των προγραμμάτων ανεργίας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

            1. Η 24ωρη και επταήμερη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε σε συνάρτηση με την έλλειψη προσωπικού και τη διαρκώς αυξανόμενη εισφοροδιαφυγή, επιβάλλει την εντατικότερη και πρόσθετη απασχόληση του υπάρχοντος υπηρετούντος προσωπικού. Προκειμένου το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ανταποκριθεί στην υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας για το έτος 2015, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση του ανωτάτου ορίου υπερωριακής απασχόλησης (από 16 ώρες που είναι σήμερα).

2. Να αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης ελέγχων από 20,00€ που είναι σήμερα σε 30,00€.

3. Η χιλιομετρική δαπάνη στην περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου να αυξηθεί σε 0,45 ευρώ για κάθε διανυόμενο χιλιόμετρο.

            Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Ο Σύλλογός μας αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα, συνέπεια, αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα τα ζητήματα του Υπουργείου μας, διεκδικεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τα ανωτέρω αιτήματα, για την επίλυση των οποίων προγραμμάτισε και συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015.

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναγνώρισε την αναγκαιότητα υπόστασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σ.ΕΠ.Ε. ως ενιαίας δομής, διεμήνυσε την πρόθεσή του να εξετάσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το ζήτημα της διάθεσης του 3ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου επί της οδού Σταδίου 29 για τις ανάγκες μεταστέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, ενώ για τη στελέχωση των Υπηρεσιών μας ανέφερε ότιαποτελούν ζητήματα που θα απαντηθούν με πολιτική απόφαση έπειτα από την καταγραφή και αξιολόγηση των αιτημάτων των Φορέων, τον προγραμματισμό προσλήψεων και τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα του διεκδικητικού μας πλαισίου ο Υπουργός δεν ανέλαβε κάποια δέσμευση.

            Βεβαίως συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας δεν περίμενε ότι σε μια και μόνο συνάντηση θα μπορούσαν να λυθούν όλα τα προβλήματα ή να υπάρξουν απαντήσεις σ’ αυτά και μάλιστα με μια πολιτική ηγεσία η οποί έχει προσφάτως αναλάβει.

Η συζήτηση έχει μόλις αρχίσει και ο σύλλογός μας, όπως κάθε φορά, στην πρώτη γραμμή του αγώνα,  θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαλόγου με την Πολιτική  Ηγεσία και  με διορατικότητα και σοβαρότητα θα σχεδιάσει και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και διαδικασία με απώτερο σκοπό και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την εξεύρεση λύσης στα ζητήματα που ταλανίζουν το χώρο του Υπουργείου μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

 

                                                                 

 

                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

             ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                                            ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ

.